Τα νέα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Οι στόχοι των 8 νέων δράσεων που συνδέουν την έρευνα με τον παραγωγικό ιστό
30 Σεπτεμβρίου, 2022
ΕΣΠΑ 2021–27: Ένα δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση
30 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Τα νέα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

30/09/2022

Βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το  ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. 1.000.000 εκ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Είδη ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή

β. Επιχορήγηση

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης αυτοτελώς

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, για  το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»

Ενδεικτικά καθεστώτα υπαγωγής

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Μεγάλες Επενδύσεις

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

Νέο Επιχειρείν (startups)

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

 1. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ορίζεται σε (10.000.000) ευρώ
 2. Οι μέγιστες συνολικά παρεχόμενες ανά κάθε φορέα ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ορίζονται σε (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 3. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του.
 4. Για επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ με επιλέξιμες δαπάνες μέχρι (50.000.000) ευρώ, χορηγείται η μέγιστη ένταση των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων.

Εντάσεις ενισχύσεων

 1. Το ποσοστό ενίσχυσης βάση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Απόλυτο άνω όριο 75%.
 2. Ο νέος ΧΠΕ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Βάση αποφάσεων ΕΕ, τα αναμενόμενα μέγιστα ποσοστά για μεγάλες επιχειρήσεις ανά περιφέρεια είναι τα εξής:
 • Αν. Μακεδονία-Θράκη, Δυτ. & Κεντρ. Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδα, Κρήτη, Περιοχές Πελοποννήσου: 50%
 • Ν. Αιγαίο , Ιόνιο, Στερεά Ελλάδα, Υπόλοιπη Πελοπόννησος (*): 40%
 • Β. Αιγαίο : 60%
 • Δυτικός Τομέας Αθηνών: 15%
 • Ανατολική & Δυτική Αττική, Πειραιάς και νήσοι: 25%.

Πηγή: Ναυτεμπορική