ΕΣΠΑ: 10 (ακόμη) συχνές ερωτήσεις.

Εντός 15 ημερών η ρύθμιση για τις 100 δόσεις.
27 Φεβρουαρίου, 2015
Ξεκινά η χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
3 Μαρτίου, 2015
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: 10 (ακόμη) συχνές ερωτήσεις.

Ερώτηση 11: Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED),οι οποίοι, ως γνωστόν, έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και συμβάλουν δραστικά στη μείωση κατανάλωσης ισχύος, είναι επιλέξιμη δαπάνη και μάλιστα στην κατηγορία ενέργειας «Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Η προαναφερόμενη δαπάνη λογίζεται σαν δαπάνη εξοικονόμησης ενέργειας.

Ερώτηση 12: Δεδομένου ότι η οι δαπάνες προώθησης περιλαμβάνουν «συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις», πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση της διαφήμισης μέσω έντυπου υλικού (εκτύπωση φυλλαδίων κλπ);

Απάντηση: Η εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων δύναται να είναι επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο των δαπανών προώθησης και με τους περιορισμούς που αυτή η κατηγορία δαπάνης έχει, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν αποτελεί περιοδική ή τακτική δαπάνη για την επιχείρηση και εφόσον έχει καταβληθεί το δημοτικό τέλος διαφήμισης.

Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για Επεμβάσεις Ανακατασκευής Ακινήτου για επιχείρηση με αντικείμενο την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων; Οι σχετικές κτιριακές εργασίες θα αφορούν την επισκευή/ανακατασκευή ακινήτου που πρόκειται να εκμισθωθεί σε τρίτους, από την εν λόγω επιχείρηση.

Απάντηση: Οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες που αφορούν την επισκευή/ανακατασκευή ακινήτου που πρόκειται να εκμισθωθεί σε τρίτους δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 14: Επιχειρήσεις με αντικείμενο την εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, μπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά του εξοπλισμού που μισθώνουν (π.χ. μηχανές, εργαλειομηχανές, ποδήλατα, αθλητικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού κλπ.);

Απάντηση: Η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση δεν προβλέπεται να είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 15: Ποια δικαιολογητικά ζητούνται για την απόδειξη της πρόσληψης του προσωπικού που δήλωσε ότι θα προσλάβει κατά τον έλεγχο;

Απάντηση: Κατά τον έλεγχο θα απαιτηθεί οποιοδήποτε στοιχείο και δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, από τον ελεγκτή, για την απόδειξη της δημιουργίας των προβλεπόμενων από τη σχετική σύμβαση νέων θέσεων απασχόλησης.(π.χ. αναγγελίες πρόσληψης ΟΑΕΔ, ΑΠΔ ΙΚΑ, καταστάσεις επιθεώρησης εργασία, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ, Ε7, κλπ)

Ερώτηση 16: Τα έξοδα που απαιτούνται για την μεταφορά του εξοπλισμού από το εξωτερικό (φορτωτικές, ναύλοι, εισιτήρια, διαμονή εμπειρογνωμόνων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό) είναι επιλέξιμα;

Απάντηση: Ανάλογα με την θεματική ενότητα στην οποία υπάγεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και ανάλογα με την επιλέξιμη ενέργεια. Το κόστος όμως μεταφοράς και διαμονής εμπειρογνωμόνων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 17: Επιχείρηση εμπορίας χονδρικής ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιϊας θέλει να αγοράσει καινούργια ψυγεία και να τα παραχωρεί σε πελάτες της για να τοποθετούν τα προϊόντα της. Είναι επιλέξιμη αυτή η δαπάνη;

Απάντηση: Η δαπάνη αυτή δεν αναμένεται να είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 18: Χρησιμοποίηση ενεργειών που επιχορηγήθηκαν σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος για την ικανοποίηση ειδικών όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην νέα προκήρυξη?

Απάντηση: Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις καθώς και οι γενικοί όροι που τίθενται από την παρούσα προκήρυξη αφορούν σε ενέργειες και δαπάνες που θα επιχορηγηθούν αποκλειστικά από αυτή.

Ερώτηση 19: Επιχείρηση που ασκεί μεταποιητική δραστηριότητα η οποία αντιμετωπίζεται φορολογικά ως παροχή υπηρεσίας.

Απάντηση: Στη περίπτωση επιχειρήσεων που όπως προκύπτει από τα τα υποβληθέντα στοιχεία και σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Τράπεζας, ασκούν ουσιαστικά μεταποιητική δραστηριότητα, η οποία φορολογικά αντιμετωπίζεται ως παροχή υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις «φασόν»), τότε οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν σαν μεταποιητικές.

Ερώτηση 20: Υπολογισμός οικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης που προκύπτει από μετατροπή νομικής μορφής

Απάντηση: Εφόσον ο φορέας της επένδυσης προκύπτει από μετατροπή νομικής μορφής υπάρχουσας επιχείρησης, διατηρώντας το ίδιο ΑΦΜ, τότε λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της προγενέστερης επιχείρησης. Στην αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του δημιουργουμένου φορέα, από το χρόνο σύστασης του και μετά.