Έρευνα για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014

ΕΣΠΑ: «Έξυπνη εξειδίκευση» για την περίοδο 2014-2020
18 Σεπτεμβρίου, 2015
Ενισχύει τα νέα έργα καινοτομίας η Κομισιόν
25 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Έρευνα για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014

[:el]18/9/2015

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, με αναφορά στην τριετία 2012-2014.

Η έρευνα διενεργείται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Πρόκειται για την επίσημη στατιστική έρευνα (Community Innovation Survey), η οποία διεξάγεται την ίδια περίοδο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην παραγωγή δεικτών για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις.

Όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στο δείγμα της έρευνας και έχουν λάβει πρόσκληση συμμετοχής από το ΕΚΤ, καλούνται να συμπληρώσουν έγκαιρα το ερωτηματολόγιο της έρευνας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αξιόπιστη καταγραφή και παραγωγή επίσημων στατιστικών δεικτών σε έναν τομέα κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας μας.

Η σημασία της έρευνας για την Καινοτομία είναι μεγάλη καθώς καταγράφει τη δυναμική της χώρας και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας. Παράγονται δείκτες για το ποσοστό καινοτομίας της χώρας και ειδικά για τους τέσσερις τύπους καινοτομίας, καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Επιπλέον, καταγράφονται οι καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, η εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση και στην αγορά, ο ρόλος του κρατικού τομέα για την υποστήριξη της καινοτομίας μέσω των κρατικών συμβάσεων, οι συνεργασίες, οι περιβαλλοντικές πρακτικές, οι στρατηγικές και τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) με σκοπό τη δημοσίευσή τους στην ευρωπαϊκή στατιστική βάση της και την αξιοποίησή τους στη δημιουργία διεθνών εκδόσεων και αναλύσεων.

Το ΕΚΤ υλοποιεί την παραγωγή των επίσημων στατιστικών δεικτών Καινοτομίας για την Ελλάδα μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα δημοσιεύονται από το ΕΚΤ στον δικτυακό τόπο καθώς και σε ειδικές εκδόσεις με αναλύσεις σε κλαδικό και γεωγραφικό επίπεδο.

Η τρέχουσα έρευνα αναφέρεται στην περίοδο της τριετίας 2012 έως και 2014 και διεξάγεται σε δείγμα 6.000 και πλέον επιχειρήσεων.

Στη διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμη η έκδοση του ΕΚΤ για τους δείκτες καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων που προέκυψαν από την περσινή έρευνα για την Καινοτομία με αναφορά στην περίοδο 2010-2012, καθώς και οι ειδικές εκδόσεις για τους κλάδους Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τροφίμων & Ποτών και τον Φαρμακευτικό κλάδο. Οι παραπάνω μελέτες παρουσιάζονται και στο αφιέρωμα του τεύχους 99 του περιοδικού “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία” του ΕΚΤ.

Οι σχετικές δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα-Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail: innostats@ekt.gr (link sends e-mail).

Οι σχετικές δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.[:]