Ενισχύει τα νέα έργα καινοτομίας η Κομισιόν

Έρευνα για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014
18 Σεπτεμβρίου, 2015
Ποιες αλλαγές έρχονται στις 100 δόσεις
25 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Ενισχύει τα νέα έργα καινοτομίας η Κομισιόν

[:el]25/9/2015

Τη χρηματοδότηση 16 νέων έργων καινοτομίας που βρίσκονται πολύ κοντά στη διάθεσή τους στην αγορά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρηματοδοτήσεις εντάσσονται στην πρώτη φάση της δράσης «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Καθένα από τα νέα έργα θα λάβει μέχρι 3 εκατ. ευρώ. Συνολικά στα έργα – που καλύπτουν 19 χώρες- διατίθεται χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους περίπου 35,6 εκατ. ευρώ.

Σε δύο από εγκριθέντα έργα συμμετέχουν και ελληνικοί φορείς. Στο έργο REMOSIS (καινοτόμος ευφυής σταθμός για την εξ αποστάσεως καταμέτρηση και ταυτοποίηση μολυσματικών κουνουπιών) συμμετέχει το ΤΕΙ Κρήτης. Το έργο εντάσσεται στη νέα τεχνολογία του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things). Το έργο SafeAST αφορά στην αδιάλειπτη παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας υπέργειων δεξαμενών («SafeAST, έλεγχος χωρίς άδειασμα ή ανθρώπινη παρέμβαση»). Σε αυτό συμμετέχει η ελληνική εταιρία Innora. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 269 προτάσεις, ενώ το 50% περίπου των εταίρων ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα νέα έργα διευθύνονται από κοινοπραξίες με πολλούς συμμετέχοντες. Οι περισσότεροι εταίροι προέρχονται από τη Γερμανία (13), τη Γαλλία (9), τις Κάτω Χώρες (9) και το Ηνωμένο Βασίλειο (9).

Στη δράση «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να προτείνουν καινοτομίες σε δύο από τις τρεις προτεραιότητες του «Ορίζοντα 2020» και συγκεκριμένα τις «Κοινωνικές Προκλήσεις» και τη «Βιομηχανική Υπεροχή».[:]