Επενδυτικός Νόμος

Μέτρο 123Α
23 Οκτωβρίου, 2014
Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
13 Νοεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Επενδυτικός Νόμος

Επενδυτικός Νόμος

Ο Επενδυτικός Νόμος προσφέρει συνδυασμό επιχορήγησης – επιδότησης leasing – φοροαπαλλαγής και χαμηλότοκων δανείων μέσω ενός ειδικού Ταμείου στήριξης των επιχειρήσεων, του ΕΤΕΑΝ και δίνει τη δυνατότητα επιδότησης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της Οικονομίας, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Χωρίζεται σε δυο κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:

1)     Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια:

  • Γενική Επιχειρηματικότητα. Αφορά επιχειρηματίες με επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου και δεν εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων.
  • Περιφερειακή Συνοχή. Αφορά επενδυτές με σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που καλύπτουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
  • Τεχνολογική Ανάπτυξη. Αφορά επιχειρηματίες με επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

2)  Τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια:

  • Νεανική Επιχειρηματικότητα. Αφορά επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών.
  • Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια. Αφορά επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.
  • Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια. Αφορά επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός, και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός.
  • Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering). Αφορά επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τριών στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας.

Ο ισχύων Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων έχει ως εξής:

Ζώνη  Νομοί

Μέγεθος Επιχείρησης

Μεγάλη  Μεσαία  Μικρή & Πολύ Μικρή
Α Βοιωτίας, Αττικής 15% 20% 25%
Β Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας 30% 35% 40%
Φωκίδος 20% 30% 40%
Φθιώτιδος, Ευβοίας 15% 20% 25%
Γ Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 40% 45% 50%
Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου 30% 40% 50%
Ευρυτανίας 20% 30% 40%
Κυκλάδων, Δωδεκανήσου 15% 25% 35%

 

  • Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα Μεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 20 εκ Ευρώ δεν παρέχεται η προσαύξηση των Μικρών και Μεσαίων.
  • Στις επενδύσεις σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται επιπλέον 5% των ποσοστών του Πίνακα μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
  • Στα επενδυτικά σχέδια νησιών και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για το 2015 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται.