Επέκταση παράτασης ολοκλήρωσης ενεργών έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα.
28 Νοεμβρίου, 2014
Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης-πιστοποίησης των έργων για το Πρόγραμμα: "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".
1 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Επέκταση παράτασης ολοκλήρωσης ενεργών έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε την παράταση κατά δύο μήνες, και συγκεκριμένα μέχρι τις 30-01-2015, της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013:

«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)»
«Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω παρατάσεις δεν επιφέρουν καμία άλλη μεταβολή στα προγράμματα αυτά.

Εδώ η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.