Ενίσχυση των κοινωνικών δομών μέσω των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Εμπόδιο για το επιχειρείν ο φόβος της αποτυχίας
18 Μαρτίου, 2016
Επιβαρύνσεις σε ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων
24 Μαρτίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ενίσχυση των κοινωνικών δομών μέσω των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

[:el]23/3/2016

Σε συνέντευξή του, στην ηλεκτρονική σελίδα aftodioikisi.gr, ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε αρχικά στην καταπολέμηση της υπάρχουσας ανεργίας μέχω των ΟΤΑ. Όπως τόνισε ο υφυπουργός, “στο πλαίσιο τόνωσης της πράσινης επιχειρηματικότητας, προγραμματίζονται νέες δράσεις από το πρόγραμμα του Περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ. Πέρα από τα συνήθη τομεακά έργα που θα υλοποιηθούν, όπως υποδομές για συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, διαχείριση απορριμμάτων, αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης, διαχείριση κινδύνων πλημμυρών, αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δράσεις με τουριστική, πολιτιστική ή αρχαιολογική διάσταση. Μερικές από αυτές είναι η αποκατάσταση μονοπατιών, η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός δημοτικών κατασκηνώσεων και κάμπινγκ, ενώ προγραμματίζεται και σειρά δράσεων για τη βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων”.

 
Επίσης ανέφερε, ότι μέσω του νέου προγράμματος “Εξοικονομώ”, εκτός από την ενίσχυση των νοικοκυριών, σχεδιάζεται δράση που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου. “Ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με χρηματοπιστωτικούς φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα”, είπε.

 
Παράλληλα, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε και στα κοινωνικά προγράμματα του ΕΣΠΑ που εκπονούνται μέσω των ΟΤΑ, όπως η δημιουργία Κέντρων Κοινότητας, Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, Πρωτοβάθμιου Συστήματος Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ακόμη είπε ότι “τα 250 κέντρα κοινότητας, που θα δημιουργηθούν σε δήμους όλης της χώρας, θα αποτελέσουν τοπικά σημεία αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης και κυρίως με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής τους, καθώς και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις προώθησης στην απασχόληση”.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι στη νέα προγραμματική περίοδο, οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη και θα συνεχίσουν να υλοποιούν δράσεις ως δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και μάλιστα στο πλαίσιο των στοχεύσεων του ευρύτερου αναπτυξιακού προγράμματος της κυβέρνησης, επιδιώκεται ο σχεδιασμός των έργων να γίνεται εντός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου χωρικής συνοχής. Δηλαδή, ένα μικρό, μεσαίο ή μεγάλο έργο θα εντάσσεται με ολοκληρωμένο τρόπο σε μια περιοχή και θα συνδέεται οργανικά και με το αναπτυξιακό προφίλ της, με στόχο να σταματήσει η πολύ κακή πρακτική της υλοποίησης αποσπασματικών και ασύνδετων έργων μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, στη νέα προγραμματική περίοδο τόσο οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) όσο και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), αποτελούν εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, στα οποία η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασμό των αναπτυξιακών στρατηγικών και στην υλοποίηση δράσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

 
ΕΣΠΑ και απασχόληση σε κοινωνικές υπηρεσίες

 
Ακόμη, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, στόχος είναι σε βάθος χρόνου να ενσωματωθεί η εμπειρία των δομών κοινωνικής πρόνοιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και η εμπειρία των δομών αλληλεγγύης που λειτουργούν την τελευταία τετραετία στη συγκρότηση των κοινωνικών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης.

Στον τομέα της υγείας, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, προβλέπεται η ενεργοποίηση δράσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού και ψυχικής υγείας.

 
Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, προχωράει ο ανασχεδιασμός των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Οι δράσεις αυτές αφορούν στη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας, Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, Πρωτοβάθμιου Συστήματος Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Για τη στελέχωση των παραπάνω δομών δημιουργούνται 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

 
Ακόμη, τα 250 Κέντρα Κοινότητας, που θα δημιουργηθούν σε δήμους όλης της χώρας, θα αποτελέσουν τοπικά σημεία αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης και κυρίως με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής τους, καθώς και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις προώθησης στην απασχόληση, τα οποία είναι ενεργά ή προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

 
Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας ξεκινούν πιλοτικά στις αρχές Απριλίου προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους- θύλακες υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας. Τα νέα προγράμματα θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών (από πέντε που είναι σήμερα) και θα αφορούν 6.918 ανέργους. Σε δεύτερη φάση θα υλοποιηθούν σε 32 ακόμα δήμους της χώρας, με τελικό σκοπό να καλυφθεί το σύνολο των δήμων. Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.[:]