Ενίσχυση για νέους επιστήμονες και ερευνητές

Πώς να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στο νέο ΕΣΠΑ
30 Οκτωβρίου, 2015
Ευρωπαϊκή επένδυση 7,6 δις ευρώ για έργα στις μεταφορές
12 Νοεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Ενίσχυση για νέους επιστήμονες και ερευνητές

[:el]30/10/2015

Μέσω του νέου προγράμματος Ανάπτυξη τεχνοβλαστών θα επιχορηγηθούν καινοτόμα επενδυτικά σχέδια, ώστε να μετατραπούν σε πρωτοπόρες και δυναμικές επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη στην αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας, την επικύρωση των αποτελεσμάτων έρευνας και της ίδιας της επιχειρηματικής ιδέας, την αξιοποίηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των αποτελεσμάτων τους και την επιλογή του τρόπου εμπορικής αξιοποίησής τους.

Η δράση θα υποστηρίζεται από κουπόνια καινοτομίας τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διάφορες δραστηριότητες. Η ενίσχυση θα περιλαμβάνει λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για τα πρώτα 1-2 χρόνια, αλλά και υποτροφίες για την απασχόληση ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο έργων για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά θα επιχορηγηθούν:

  • Έρευνα – Ανάπτυξη πρότυπου προϊόντος
  • Υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, ερευνητικών ή τεχνολογικών αποτελεσμάτων
  • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου με έμφαση στην τεκμηρίωση βιωσιμότητας
  • Διασύνδεση με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες, κυρίως από το εξωτερικό
  • Νομική υποστήριξη, σε κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες για την οικονομική αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ουσιαστικά η δράση αποσκοπεί στην παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.

Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των πρώτων μηνών του 2016 και θα επιχορηγήσει καινοτόμα επενδυτικά σχέδια με 30.000 έως και 100.000 ευρώ έκαστο.[:]