Ευρωπαϊκή επένδυση 7,6 δις ευρώ για έργα στις μεταφορές

Ενίσχυση για νέους επιστήμονες και ερευνητές
30 Οκτωβρίου, 2015
Επίσπευση της απλοποίησης αδειοδότησης επιχειρήσεων
12 Νοεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Ευρωπαϊκή επένδυση 7,6 δις ευρώ για έργα στις μεταφορές

[:el]6/11/2015

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών με ποσό άνω των 7,6 δισ. ευρώ.

Καθώς η ομάδα Γιούνκερ διανύει το δεύτερο έτος της θητείας της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει νέα μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη ανακοινώνοντας τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), για τη χρηματοδότηση βασικών έργων στον τομέα των μεταφορών με ποσό άνω των 7,6 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 6,5 δισ. ευρώ προορίζονται για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά. Μαζί με το Επενδυτικό Σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014 – και ειδικότερα το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) -, η ΔΣΕ στοχεύει να γεφυρώσει το επενδυτικό χάσμα στην Ευρώπη, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μία από τις προτεραιότητες του προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Η βέλτιστη χρήση των μέσων της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιτροπής. Οι υποδομές μεταφορών χρειάζονται επειγόντως επενδύσεις και η σημερινή ανακοίνωση για τη χορήγηση ποσού άνω των 7,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση βασικών έργων στον τομέα των μεταφορών αποτελεί εξαιρετική είδηση. Προτρέπω τους φορείς υλοποίησης έργων να χρησιμοποιήσουν το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο για να διαμορφώσουν κατάλληλα τις προτάσεις τους και να τις υποβάλουν στην Πύλη Έργων που θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο.»

Η επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς, πρόσθεσε: «Οι αποδοτικές, ευφυείς και βιώσιμες μεταφορές είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Με τη νέα αυτή πρόσκληση στο πλαίσιο της ΔΣΕ, δεν αναζητούμε μόνο έργα πλωτών ή σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά στοχεύουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Η εστίαση στα κράτη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής αντικατοπτρίζει επίσης τη βούλησή μας να βελτιώσουμε τη διασύνδεση της Ευρώπης και να προχωρήσουμε στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, μια άλλη προτεραιότητα της Επιτροπής.»

Προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες με άλλες προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες μεταφορές. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το γενικό κονδύλιο (1,1 δισ. ευρώ και για τα 28 κράτη μέλη) περιλαμβάνουν ευφυή συστήματα μεταφορών ή συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως το ERTMS (σιδηροδρομικές μεταφορές), το SESAR (αερομεταφορές) ή το RIS (πλωτές μεταφορές). Το κονδύλιο «συνοχής» (6,5 δισ. ευρώ για 15 κράτη μέλη) θα συμπληρώσει τις προτεραιότητες αυτές με βασικά επενδυτικά έργα σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Τα μέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προτεραιότητας της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης με μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί κατόπιν διαγωνισμού, με τη μορφή συγχρηματοδότησης της ΕΕ, μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 16 Φεβρουαρίου 2016. Τα αποτελέσματα των προσκλήσεων θα δημοσιευθούν έως το καλοκαίρι του 2016.

 

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), διατίθεται ποσό ύψους 24,05 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 με σκοπό τη συγχρηματοδότηση έργων ΔΕΔ-Μ στα κράτη μέλη της ΕΕ. Από το ποσό αυτό, 11,305 δισ. ευρώ προορίζονται για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Στις 29 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή παρουσίασε έναν πρώτο κατάλογο 276 έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τη ΔΣΕ με συνολικό ποσό ύψους 13,1 δισ. ευρώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επένδυση της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών. Ο κατάλογος εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στις 10 Ιουλίου 2015 και τα έργα βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.[:]