Εκτός εξωδικαστικού γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί…

Τέσσερα ζητούμενα των τραπεζών για τα "κόκκινα" δάνεια
3 Φεβρουαρίου, 2017
Εμπλοκή στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων
3 Φεβρουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Εκτός εξωδικαστικού γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί…

[:el]3/2/2017

Πλήθος επαγγελματιών, που θεωρείται βάσει νόμου ότι δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, εξαιρεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός που προωθείται από το υπουργείο Οικονομίας για τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Μεταξύ των επαγγελματιών που εξαιρούνται είναι γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί, γεωπόνοι, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες, ελεγκτές, λογιστές αλλά και όσοι ασκούν παραϊατρικά επαγγέλματα ή καλλιτεχνικά επαγγέλματα, όπως συγγραφείς, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνοθέτες, διακοσμητές ή ανήκουν σε συναφείς επαγγελματικές ομάδες. Η διάκριση σε σχέση με την επαγγελματική ιδιότητα βασίζεται σε παλαιότερο νόμο του 1994, αλλά και σε νεότερους νόμους, που ρύθμισαν τη φορολογική αντιμετώπιση αυτών των επαγγελματιών (νόμος 4172/2013 και νόμος 4254/2014).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, τις λεπτομέρειες του οποίου έχει φέρει στη δημοσιότητα η «Κ», στον μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν μικρές, μεσαίες, μεγάλες και ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται ωστόσο:

• Οσοι έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), ή στις διατάξεις του ν. 4307/2014 (νόμος Δένδια) ή,

• Εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα, στις διατάξεις του νόμου 3588/2007 εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

• Οσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο η αναβίωση του νομικού προσώπου, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Εκτός από τις βασικές αυτές διακρίσεις, ο νόμος εξαιρεί επίσης τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για επαγγελματική κατηγορία που δεν έχει εμπορική ιδιότητα και μπορεί για τη ρύθμιση των οφειλών της να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Υπενθυμίζεται ότι στην πτωχευτική διαδικασία του νόμου Κατσέλη μπορούν να υπαχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή, μισθωτοί, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην έμποροι που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώχευση.

Το θέμα έχει απασχολήσει τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο πρόεδρος του οποίου κ. Β. Αλεξανδρής απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου, επιστολή με την οποία σημειώνει ότι η εξαίρεση των επιτηδευματιών που εκ του νόμου δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, όπως οι δικηγόροι, συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος τους, καθώς παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΔΣΑ επισημαίνει επίσης ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία του ν. 3869/2010 και του εξωδικαστικού μηχανισμού διαφέρουν ουσιωδώς, καθώς προϋπόθεση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη είναι να έχει περιέλθει ο αιτών σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Αντιθέτως, με βάση τον πτωχευτικό κώδικα (ΠτΚ), αίτηση πτώχευσης μπορεί να κατατεθεί από τον οφειλέτη και σε περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμής ή απλής πιθανότητας αφερεγγυότητας (μετά την πρόσφατη τροποποίησή του). Συνεπώς, εφόσον και η προωθούμενη ρύθμιση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό θέτει ανάλογες με τον ΠτΚ πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις υπαγωγής, ή δεν θέτει καθόλου τέτοιες προϋποθέσεις, θα αποκλείονται οι δικηγόροι από το ευνοϊκότερο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Πηγή: Καθημερινή[:]