Εισηγήσεις για αλλαγές στον νόμο για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων

Δικαιώνεται το 70% όσων προσφεύγουν κατά αποφάσεων φορολογικών ελεγκτών
7 Οκτωβρίου, 2016
Ενισχύσεις για υδατοκαλλιέργειες
7 Οκτωβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Εισηγήσεις για αλλαγές στον νόμο για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων

[:el]7/10/2016

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να διευθετηθούν ακόμη: η καθιέρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η παροχή νομικής κάλυψης σε τραπεζικά στελέχη που θα εμπλακούν στις αναδιαρθρώσεις-ρυθμίσεις επιχειρήσεων και η συνοπτική «εκκαθάριση» των μη συνεργάσιμων μετόχων προβληματικών εταιρειών.

Προβληματισμός αναπτύσσεται για την αποτελεσματικότητα του νέου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη δημιουργία εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς κρίνεται ότι είναι υπερβολικά αυστηρό και δυσλειτουργικό, εμποδίζοντας τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δευτερογενούς αγοράς «κόκκινων» δανείων. Ήδη υπάρχουν εισηγήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για διορθωτικές αλλαγές, με στόχο ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, και σε εξέλιξη βρίσκεται σχετική προεργασία. Στην κατεύθυνση αυτή πιέζουν και οι θεσμοί, καθώς το υπάρχον πλαίσιο κρίνεται υπερβολικά γραφειοκρατικό, εξ ου και οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αδειοδότηση εταιρειών για τον σκοπό αυτόν.

Τραπεζικές πηγές αναγνωρίζουν ότι η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα και ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος στην κατεύθυνση αυτή. Υπογραμμίζουν ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, εκτός από την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, θα πρέπει να διευθετηθούν γρήγορα τρία ακόμη σημαντικά ζητήματα: η καθιέρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, θεσμός που εκτιμάται ότι θα επιταχύνει κατά πολύ τις σχετικές διαδικασίες, η παροχή νομικής κάλυψης σε τραπεζικά στελέχη που θα εμπλακούν στις αναδιαρθρώσεις-ρυθμίσεις επιχειρήσεων και η συνοπτική «εκκαθάριση» των μη συνεργάσιμων μετόχων προβληματικών εταιρειών.

Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που σήμερα ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ, αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα και θα κρίνει εν πολλοίς το μέλλον όχι μόνο των τραπεζών αλλά ευρύτερα της οικονομίας. Ηδη τρέχει ο χρόνος, καθώς από το τέταρτο τρίμηνο του 2016 οι τράπεζες βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για την επίτευξη των στόχων μείωσης των «κόκκινων δανείων», για τους οποίους έχουν δεσμευθεί. Οι τράπεζες θα πρέπει στο διάστημα Οκτωβρίου 2016-Δεκεμβρίου 2019 να περιορίσουν κατά 40% τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα (NPEs) και κατά 50% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs). Δηλαδή, θα πρέπει να περιορίσουν τα NPEs στην Ελλάδα από 100 δισ. ευρώ περίπου σήμερα στα 60 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 13 δισ. ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, τα NPLs θα πρέπει να περιοριστούν από περίπου 73 δισ. ευρώ σήμερα στα 36,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου κατά 12 δισ. ευρώ ανά έτος.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες, εξαιρετικά δυσεπίλυτο είναι το ζήτημα της παροχής νομικής κάλυψης στα τραπεζικά στελέχη που θα εμπλακούν και θα έχουν την ευθύνη των αποφάσεων για τις αναδιαρθρώσεις προβληματικών εταιρειών. Πρόκειται για ένα λεπτό θέμα που στο παρελθόν έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει επιχειρηθεί τουλάχιστον δύο φορές ανάλογη ρύθμιση, η οποία αποσύρθηκε λόγω των αντιδράσεων. Δίχως την παροχή νομικής προστασία στα τραπεζικά στελέχη είναι πολύ δύσκολο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες αποφάσεις για την εξυγίανση εταιρειών, δεδομένης μάλιστα της αναποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης. Σημειώνεται ότι ακίνητα, μετοχές, μηχανήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι υποθηκευμένα στα βιβλία των τραπεζών σε πολλαπλάσιες αξίες από τη σημερινή τους αξία και τυχόν ρευστοποιήσεις των στοιχείων αυτών θα μπορούσαν να φέρουν τα στελέχη που μετείχαν στη λήψη αποφάσεων αντιμέτωπα με κατηγορίες απιστίας. Στην ίδια κατεύθυνση, απαραίτητη είναι και η αποτελεσματική θεσμοθέτηση των κανόνων για την αντιμετώπιση μη συνεργάσιμων μετόχων. Σύμφωνα με τις τράπεζες, οι μέτοχοι ιδιοκτήτες που καθυστερούν και εμποδίζουν τις διαδικασίες εξυγίανσης θα πρέπει να παρακάμπτονται. Όπως τονίζουν, όσοι μέτοχοι δεν αναγνωρίζουν τα προβλήματα και δεν προχωρούν στην απαραίτητη κεφαλαιακή ενίσχυση των εταιρειών τους θα πρέπει να παρακάμπτονται και να αναζητούνται νέοι επενδυτές, ώστε να αναλάβουν μέρος του κόστους της εξυγίανσης.[:]