Διαγραφή ως και 50% της κύριας οφειλής προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ΟΑΕΕ: Τέσσερις ανατροπές σε εισφορές και χρέη ελεύθερων επαγγελματιών.
17 Φεβρουαρίου, 2015
Νέα κλίμακα ρύθμισης χρεών.
18 Φεβρουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Διαγραφή ως και 50% της κύριας οφειλής προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

18/2/2015

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργών, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 μπορούν να διαγράψουν ακόμα και το 50% της οφειλής, αν προχωρήσουν στην εφάπαξ εξόφλησή της ή στην τμηματική αποπληρωμή της.

H διαγραφή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Με εφάπαξ εξόφληση. Στην περίπτωση αυτή η εφορία θα σβήσει το 50% της οφειλής.

2. Με δόσεις, από τις οποίες η πρώτη δόση πρέπει να είναι ποσό που να υπερβαίνει, έστω και κατά ένα ευρώ, το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ. Δηλαδή, πάνω από 201 ευρώ.. Στην περίπτωση αυτή, όποιο ποσό πληρώνεται με την πρώτη δόση η εφορία θα το μετρήσει διπλά και θα το αφαιρέσει από τη συνολική οφειλή.

Για παράδειγμα, αν φορολογούμενος οφείλει συνολικά 10.000 ευρώ (χρέη που καλύπτουν τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης διάταξης) εκ των οποίων τα 7.000 ευρώ αφορούν αρχική οφειλή και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ είναι προσαυξήσεις, έχει τις εξής επιλογές:

1. Να εξοφλήσει εφάπαξ, διαγράφοντας το 50% της συνολικής οφειλής. Αν καταβάλλει 5.000 ευρώ, η οφειλή θεωρείται εξοφλημένη.

2. Να καταβάλλει ως πρώτη δόση, ποσό μεγαλύτερο των 201 ευρώ. Έστω ότι πληρώνει 2.000 ευρώ. Ισόποση οφειλή θα διαγραφεί, σαν να έχει πληρωθεί ως πρώτη δόση το διπλάσιο ποσό, 4.000 ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών τότε θα διαγράψει πρώτα τις προσαυξήσεις των 3.000 ευρώ και θα αφαιρέσει και τα 1.000 που απομένουν από το κεφάλαιο. Έτσι, πληρώνοντας 2.000 ευρώ, η συνολική οφειλή των 10.000 ευρώ μειώνεται σε 6.000 ευρώ. Αυτά τα 6.000 ευρώ που απομένουν μπαίνουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ, φόρο ακίνητης περιούσιας, παρακρατούμενοι φόροι, μισθώματα, έσοδα υπέρ τρίτων και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Η ελάχιστη δόση μειώνεται από τα 50 ευρώ, που ισχύει ως σήμερα, στα 20 ευρώ, ενώ για όσους χρωστούν σε δυο ή περισσότερες ΔΟΥ το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η κατάργηση της προσαύξησης του 10%, 20% και 30% που προβλέπονταν για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών.

Επιπλέον, ανεβαίνει το όριο οφειλών για προσωποκράτηση για χρέη προς το Δημόσιο από τα 5.000 ευρώ στα 50.000 ευρώ.