Νέα κλίμακα ρύθμισης χρεών.

Διαγραφή ως και 50% της κύριας οφειλής προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
18 Φεβρουαρίου, 2015
Νέες Δυνατότητες Χρηματοδότησης για Ερευνητικά έργα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
20 Φεβρουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Νέα κλίμακα ρύθμισης χρεών.

18/2/2015

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε η νέα κλίμακα ρύθμισης χρεών, ως εξής:

Η σχεδιαζόμενη για την τροποποίηση του νομού 4305/2014 για ρύθμιση χρεών με εκατό δόσεις κλίμακα είναι η παρακάτω, με τις ανάλογες εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής:

 • Εφάπαξ: απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
 • Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.
 • Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
 • Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.
 • Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
 • Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.
 • Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
 • Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.
 • Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
 • Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.
 • Από 81 έως και ενενήντα 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.
 • Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 30%.

Εδώ το Δελτίο Τύπου