«Ανάσα» 530 εκατ. ευρώ στο επιχειρείν

Ποιεs επιχειρήσεις θα δικαιούνται αναδιάρθρωση κόκκινων δανείων
25 Οκτωβρίου, 2016
Crash test για τα «κόκκινα» χρέη
27 Οκτωβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

«Ανάσα» 530 εκατ. ευρώ στο επιχειρείν

[:el]25/10/2016

Συμφωνίες από Eurobank και Εθνική για την ενίσχυση μμε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Χρηματοδότηση σε ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες, με ευνοϊκούς όρους, θα παράσχουν η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα μέσω των συμφωνιών συνολικού ύψους 530 εκατ. ευρώ που υπέγραψαν χθες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι ελληνικές τράπεζες φιλοδοξούν να δώσουν πρόσβαση σε ρευστότητα σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, με καλύτερους όρους, όσον αφορά το κόστος, αλλά και τις παρεχόμενες εγγυήσεις.

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος αρμόδιος για τη Μετανάστευση και τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ο οποίος παραβρέθηκε στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Eurobank και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενώ το σχέδιο Γιούνκερ δίνει συγκεκριμένες λύσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Η Eurobank υπέγραψε δύο συμφωνίες συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί στη γηραιά ήπειρο στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, ενώ η Εθνική Τρά- πεζα υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης συνολικού ύψους μέχρι 300 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Συμφωνία παροχής εγγυήσεων για τη στήριξη επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ύψους 15 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.

Κεφάλαια ύψους 230 εκατ. ευρώ από τη Eurobank

Η Εurobank με τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα εξασφαλίζει συνολικά 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με επίκεντρο τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε κατά την υπογραφή της χθεσινής συμφωνίας ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που αποτελεί την τελευταία μιας σειράς αντίστοιχων πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή σημαντικών συνεργατών εκτός Ελλάδας, θα επιτρέψει στη Eurobank να στηρίξει περισσότερες από 1.000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε πρώτο στάδιο, αριθμός που θα αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. Η πρόσβαση των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με λογικά όρια είναι βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα για τη Eurobank.

Η συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων COSME θα επιτρέψει στη Eurobank να κατευθύνει κεφάλαια ύψους 130 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε διάστημα τριών ετών. Το Ταμείο θα παράσχει στη Eurobank εγγυήσεις ώστε να μειωθούν σημαντικά οι απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων.

Με τη συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin, η Eurobank θα κατευθύνει δάνεια και μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους για καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια και θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψε στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI συμφωνία μικροπίστωσης με τη Eurobank για τη στήριξη με 1,1 εκατ. ευρώ μικροδανειοληπτών της Αττικής που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό, μέσω ενός προϊόντος μικροπίστωσης. Το πρόγραμμα EaSI Guarantee ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Πρόσφατες είναι η συμφωνία της Eurobank ύψους 40 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη στήριξη σχεδίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπως και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όσο και η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου και την ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών των ελληνικών επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις άλλων χωρών.

Στις κινήσεις αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η συμφωνία Εu- robank – IFC, ύψους 100 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του εμπορίου, παρέχοντας άμβλυνση του κινδύνου για κάθε εμπορική συναλλαγή μέσω ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου, το οποίο εκδίδει και επιβεβαιώνει τις τράπεζες στο δίκτυο του προγράμματος GTFP της IFC.

Εθνική: Ενίσχυση επιχειρήσεων με ρευστότητα 300 εκατ. ευρώ

Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα για την ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην τραπεζική χρηματοδότηση, με ευνοϊκούς όρους, θα προσφέρει η Εθνική Τράπεζα μέσω της συμφωνίας που υπέγραψε, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει ενεργά στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Οι χρηματοδοτήσεις θα είναι τόσο για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις. Σύμφωνα με τον κ. Φραγκιαδάκη, μέσω του προγράμματος θα επωφεληθούν περίπου 300 επιχειρήσεις, ενώ σημαντική αναμένεται και η συμβολή στην απασχόληση, καθώς μέσω της πρωτοβουλίας «Απασχόληση για νέους» εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 200 θέσεις απασχόλησης για νέους κάτω των 25 ετών. «Η ενίσχυση της νεανικής εργασίας σε μία χρονική στιγμή όπου η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 50%, δεν μπορεί παρά να είναι μέρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη του τόπου, αν θέλουμε το οικονομικό μοντέλο που χτίζουμε να είναι βιώσιμο», υπογράμμισε.

«Το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας, ώστε, με όπλο τις επενδύσεις και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση», είπε χαρακτηριστικά ο διευ- θύνων σύμβουλος της Εθνικής.

Η συμφωνία χρηματοδότησης βασίζεται στην τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων, στην οποία προχώρησε προ διμήνου η Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά μειωμένο κόστος άντλησης κεφαλαίων για χρηματοδότηση και άρα χαμηλότερο τελικό κόστος δανεισμού.

Η στρατηγική της Εθνικής στις χρηματοδοτήσεις για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών βασίζεται στη διαρκή διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται στους πελάτες, στη συνεργασία με υπερεθνικούς οργανισμούς για την αύξηση του μεγέθους και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης πέραν της εγχώριας αγοράς και στη στήριξη νέων αγορών και προϊόντων που δίνουν πρόσβαση στις ελληνικές επιχειρήσεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος της λειτουργίας της Τράπεζας στην Ελλάδα, Τζόναθαν Τέιλορ, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τον κορμό της ελληνικής οικονομίας. Η συναλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα βοηθείας προς μια μεγάλη τράπεζα για την επιστροφή της στις αγορές.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]