Ποιεs επιχειρήσεις θα δικαιούνται αναδιάρθρωση κόκκινων δανείων

Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων για τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου
24 Οκτωβρίου, 2016
«Ανάσα» 530 εκατ. ευρώ στο επιχειρείν
25 Οκτωβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ποιεs επιχειρήσεις θα δικαιούνται αναδιάρθρωση κόκκινων δανείων

[:el]25/10/2016

Μόνο υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που η βιωσιμότητά τους αποδεικνύεται από την ύπαρξη κερδών προτού υπολογιστούν οι πληρωμές φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα εξωδικαστικής ρύθμισης των κόκκινων δανείων και άλλων οφειλών.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο γιο τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που συζητείται με τους θεσμούς. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, πάντως, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που είναι ανεξάρτητος θεσμός, εξέφρασε αντιρρήσεις για τη διαγραφή και των οφειλών προς το Δημόσιο, τοποθετούμενη αντίθετα με τις θέσεις της κυβέρνησης, αλλά και με εκείνες των δανειστών, οι οποίοι δέχονται να διαγράφονται σε ίσο ποσοστό όλες οι οφειλές της επιχείρησης (δάνεια, εισφορές, οφειλές προς προμηθευτές) εφόσον συμφωνούν οι πιστωτές που αντιπροσωπεύουν το 6ο% των χρεών.

Αντιρρήσεις στη διαγραφή των απαιτήσεων προς προμηθευτές εκφράζουν και οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών οργανώσεων, οι οποίοι επίσης είναι αντίθετοι στη χρήση αυτοματοποιημένων δεικτών με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, αλλά από το υπουργείο Οικονομίας αντιτείνουν ότι οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, ενώ επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα σε αυτές, εφόσον δεν «περνούν» την αξιολόγηση των δεικτών, να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο θα αποδεικνύουν ότι μπορούν να γίνουν βιώσιμες εφόσον προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις, όπως περικοπές δαπανών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κ.ά. Ένα άλλο βασικό κριτήριο θα είναι η πρόθεση των μετόχων να διαθέσουν νέα κεφάλαια ή προσωπικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξουν την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.

Προϋπόθεση όμως, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, θα είναι το επιχειρηματικό σχέδιο να είναι τεκμηριωμένο και να προβλέπει συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη και όχι αόριστα.

Ενδεικτικά αναφέρουν ως αρνητικό παράδειγμα προτάσεις που είχαν υποβληθεί από την εταιρεία Μαρινόπουλος, η οποία στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης υποστήριζε ότι η εκπαίδευση του προσωπικού θα οδηγούσε σε αύξηση κερδών ήδη από το επόμενο έτος, κάτι που κρίθηκε μη εφικτό.

Ενστάσεις εκφράζουν και εκπρόσωποι των τραπεζών, οι οποίες θα προτιμούσαν η αξιολόγηση της βιωσιμότητας να κρίνεται από τις ίδιες και όχι με βάση μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Η απάντηση από την πλευρά του υπουργείου είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες θα έχουν τον τελικό λόγο, αφού η αναδιάρθρωση των οφειλών θα συζητείται μεταξύ των πιστωτών και η απόφαση θα λαμβάνεται μόνο εφόσον συμφωνήσουν όσοι και έχουν το 6ο% των χρεών. Επομένως, κατά τις διαβουλεύσεις των πιστωτών θα μπορούν να υποβάλλονται πιθανές ενστάσεις για τη βιωσιμότητα μιας υπερχρεωμένης επιχείρησης. Θα θεσπιστεί πάντως ένας μικρός αριθμός οικονομικών δεικτών με βάση τους οποίους θα διενεργείται ένα φιλτράρισμα των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν, με σκοπό τόσο την προστασία των ενδιαφερομένων όσο και του ίδιου του θεσμού και με δεδομένο ότι η κύρια στόχευση είναι η διάσωση υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων. Οι δείκτες αυτοί θα χρησιμοποιηθούν και για μια καταρχήν εκτίμηση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως για λόγους μείωσης του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας.

Το βασικό κριτήριο για την υπαγωγή των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα είναι ο γνωστός δείκτης ΕΒITDΑ (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) που χρησιμοποιείται διεθνώς για να αξιολογούνται το αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Θα πρέπει δηλαδή το ΕΒITDΑ, δηλαδή το μεικτά κέρδη μείον το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης, να είναι θετικά και τα κέρδη αυτά να μην είναι λιγότερο από ένα ποσοστό που μένει να καθοριστεί σε σχέση με τις οφειλές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομίας: «Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα προτείνεται η επιλεξιμότητα τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους. Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα προτείνονται παρόμοιοι δείκτες, δηλαδή θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα ως άνω αποτελέσματά τους».

Στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού θα μετέχουν όλοι οι πιστωτές, δηλαδή όχι μόνο οι τράπεζες, αλλά και το Δημόσιο για τις οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για χρέη από εισφορές, καθώς και προμηθευτές και εργαζόμενοι της επιχείρησης εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Τα άλλα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, τα οποία αποτυπώνονται σε υπό κατάρτιση νομοσχέδιο, σύμφωνα με το σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών, είναι:

  • Ο νέος νόμος θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα είναι υπερχρεωμένοι, καθώς και όλα τα χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμείο και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.
  • Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς μπορεί να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.
  • Ο νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) , όπου και θα του υποδεικνύονται τα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει με ηλεκτρονικό τρόπο.
  • Εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος επαγγελματίας από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα διορίζεται ως συντονιστής της διαδικασίας. Ενώπιόν του θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων στην περίπτωση που υπάρχουν σχετικά χρέη. Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των εργαζομένων όσο και των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς εκείνους.
  • Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται στη βάση διαφανών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Η βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων θα κρίνεται σύμφωνα με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, ενώ των μεγαλύτερων θα αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή.
  • Εάν η διαδικασία καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 6ο% της συνολικής οφειλής, η υπόθεση θα παραπέμπεται σε δικαστή προς επικύρωση. Σε μια τέτοια περίπτωση η δικαστική απόφαση θα επιβάλλει τη συμμόρφωση του συνόλου των πιστωτών.
  • Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης θα είναι δομημένος με τρόπο που θα αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ επιλογή τους (στρατηγικοί κακοπληρωτές) και θα επικεντρώνεται στη διάσωση υγιών, κατά τα άλλα, επιχειρήσεων. Για να διασφαλιστεί αυτό θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση των ιδιοκτητών της επιχείρησης (δηλώσεις στην Εφορία, καταθέσεις σε τράπεζες κλπ.).

Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της νεοσύστατης ΕΓΔΙΧ, η οποία πάντως δεν θα παρεμβαίνει επί της ουσίας. Η ΕΓΔΙΧ θα εξασφαλίζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας στην οποία θα υποβάλλονται το οικονομικά στοιχεία των μικρών επιχειρήσεων και θα εποπτεύει τις διαδικασίες διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι προβλέψεις του νόμου.

Εάν πάντως με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν καταστεί δυνατή η ρύθμιση των οφειλών, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από τους πιστωτές και η επιχείρηση θα οδηγείται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα[:]