Αυξημένn η χρnματοδότησn για την προώθηση της καινοτομίας

«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ(;)
2 Σεπτεμβρίου, 2016
Έτοιμα τα τέσσερα πρώτα προγράμματα του αναπτυξιακού
9 Σεπτεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Αυξημένn η χρnματοδότησn για την προώθηση της καινοτομίας

[:el]9/9/2016

Στα 437,5 εκατ. ευρώ. επαυξημένος κατά 51,6 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την καινοτόμο δραστηριότητά τους. διαμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του SME Instrument για την επόμένη χρονιά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας για το2017 του χρηματοδοτικού πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και mν Καινοτομία Ορίζοντας 2020, όπως αυτό εmκαιροποιήθηκε σnς 25 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αύξηση του προϋπολογισμού για το 2017 αφορά και θα κατανεμηθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς:

 • Υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία: 35 εκατ. ευpώ.
 • Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία: 5,68 εκατ.ευρώ.
 • Γαλάζια ανάπτυξη: 2,42 εκατ. ευρώ.
 • Δράση για το κλίμα. περιβάλλον, πρώτες ύλες, αποτελεσματική χρήση των πόρων: 8,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, τα ανοικτά ερευνητικά  δεδομένα για όλα τα έργα της Φάσης 2 θα αποτελούν, πλέον, τον κανόνα, μία πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιτάχυνσης της καινοτομίας, της συνεργασίας, της βελτίωσης, της διαφάνειας και της αποφυγής επανάληψης προσπαθειών.

Επίσης, υπάρχουν ορισμένες αλλαγέ.ς και όσον αφορά τα θέματα των προσκλήσεων για το SME Instrument, όπως:

 • Την υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία: για τις τεχνολογίες κυττάρων η Φάση 1 θα είναι κλειστή για το 2017, ενώ θα συνεχιστούν τα έργα που είναι σε ισχύ από το 2016 για τη Φάση 1 και τα έργα τηςΦάσης 2 από το 2016 και για το 2017. Επιπλέον, τα έργα αυτής της θεματικής περιοχής θα έχουν διάρκεια έως και 36 μήνες αντί για τη συνηθισμένη διάρκεια των 12-14 μηνών που ισχύει

για άλλες θεματικές περιοχές.

 • Στην πρόσκληση για τη Γαλάζια ανάπτυξη θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε έργα σχετικά με την πρόληψη του φαινομένου των απορριμμάτων στη θάλασσα.
 • Στην πρόσκληση για την Ασφάλεια (SMEinst-13 topic), από τον Ιανουάριο 2017, στις δράσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προτάσεων καλούνται να λάβουν υπ’ όψιν τους στόχους της σχετικής Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα και της σχετικής Στρατηγικής για τηνΈρευνα και την Καινοτομία.

 

Το πρόγραμμα

Το SME Instrument δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, του χρηματοδοτικού προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε.Ε., με στόχονα προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά.

Από την έναρξη του προγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2014 έχουν επιλεγεί 356 μμε στο πλαίσιο της φάσης 2 του SME Instrument. Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε δραστηριότητες καινοτομίας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους. Οι επιχειρήσεις θα επωφελnθούν, επίσης, από 12 ημέρες παροχής συμβουλών. Τα περισσότερα σχέδια που προτείνονται από μία μόνο μμε, αλλά ορισμένες εταιρείες συνεργάζονται και υποβάλλουν κοινά έργα. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και μέλος του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολογίες.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Προαξιολόγηση προτάσεων μέσα από expert panel αξιολογητών και εξειδικευμένων συμβούλωνγια θέματα όπως τεχνολογική καινοτομία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Coaching και επιχειρηματική καθοδήγηση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση σε επόμενη φάση.
 • Διαχείριση καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις από την Ευρώπη.
 • Εκπαίδευση συγγραφής προτάσεων και δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων επιχειpήσεων.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]