Υποβλήθηκε το νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αλλάζουν όλα στις e-συναλλαγές με το Δημόσιο
12 Αυγούστου, 2022
Κρατικές ενισχύσεις: H Ε.Ε. ενέκρινε επιπλέον 1,5 δισ. για τη στήριξη επιχειρήσεων
12 Αυγούστου, 2022
Δείτε τα όλα

Υποβλήθηκε το νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

12/08/2022

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα υπέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ευρωπαική Επιτροπή. Οι πόροι που κατανέμονται στο νέο ΕΣΠΑ, ανέρχονται στα 388.170.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 1,5 φορά, σε σχέση με το τρέχον ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Η στρατηγική του νέου ΠΕΠ 2021 – 2027, καλείται να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις και ανάγκες, υιοθετώντας τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:

– Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού.

– Αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας.

– Βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας.

– Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τόνωση της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας.

– Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της Περιφέρειας.

Το ΠΕΠ 2021 – 2027, προβλέπεται να καλύψει ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας, σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών.

Πηγή: ertnews.gr