Κρατικές ενισχύσεις: H Ε.Ε. ενέκρινε επιπλέον 1,5 δισ. για τη στήριξη επιχειρήσεων

Υποβλήθηκε το νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
12 Αυγούστου, 2022
Μηχανισμός ενημέρωσης για τις ενισχύσεις επιχειρήσεων
12 Αυγούστου, 2022
Δείτε τα όλα

Κρατικές ενισχύσεις: H Ε.Ε. ενέκρινε επιπλέον 1,5 δισ. για τη στήριξη επιχειρήσεων

12/08/2022

Η Κομισιόν ενέκρινε τροποποιήσεις στο ελληνικό καθεστώς για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 1,55 δισ. ευρώ, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών για τη στήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την επιδημία του κορωνοϊού συνάδουν με το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή ενέκρινε το αρχικό καθεστώς στις 7 Απριλίου 2020 (SA.56815) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του τον Ιούλιο του 2020 (SA.58047), τον Νοέμβριο του 2020 (SA.59069), τον Δεκέμβριο του 2020 (SA.59900), τον Ιούλιο του 2021 (SA. 62081), τον Αύγουστο του 2021 (SA. 64273) και τον Νοέμβριο του 2021 (SA.100637).

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις ακόλουθες περαιτέρω τροποποιήσεις του καθεστώτος:
  1. i) Τη θέσπιση δύο νέων γύρων ενισχύσεων, χάρη στους οποίους οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν ενισχύσεις για την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2021.
  2. ii) Την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1,55 δισ. ευρώ για αυτούς τους δύο νέους γύρους ενισχύσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος διαμορφώνεται στα 8,75 δισ. ευρώ.

iii) Την παράταση της περιόδου, σε σχέση με την οποία μπορούν να χορηγηθούν οι ενισχύσεις, ως τις 30 Ιουνίου 2022. Δηλαδή ως την ημερομηνία λήξης του προσωρινού πλαισίου.

  1. iv) Μεταβολή των απαιτήσεων αποπληρωμής. Δηλαδή παράταση της περιόδου χάριτος, και του αριθμού των δόσεων. Επίσης παρέχεται και η δυνατότητα έκπτωσης λόγω πρόωρης πληρωμής.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τροποποιημένο καθεστώς παραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.63905 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό.

Πηγή: espa.gr