Υπεγράφη η απόφαση για προκαταβολή επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011

Ευκλ. Τσακαλώτος: Τελευταία ευκαιρία η εθελούσια αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων
20 Δεκεμβρίου, 2016
Ευρωπαϊκή βοήθεια για στήριξη επιχειρήσεων και 2η ευκαιρία σε 700 επιχειρήσεις
20 Δεκεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Υπεγράφη η απόφαση για προκαταβολή επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011

[:el]20/12/2016

Την προβλεπόμενη (παρ. 2 του άρθρου 77 του N. 4399/2016) απόφαση περί καθορισμού της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 υπέγραψε ο υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής υπουργός Αλ. Χαρίτσης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011 που έχουν υλοποιήσει το 1/7 του επενδυτικού σχεδίου μπορούν να λάβουν προκαταβολή ίση με το 1/7 της συνολικής ενίσχυσης μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου καλούνται να προβούν στην προετοιμασία των σχετικών δικαιολογητικών και να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση πληρωμής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]