Με τροπολογία καταργείται το μέτρο της αναστολής της υποβολής ΑΠΔ σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών

ΥΠΑΑΤ: Δράσεις 15 εκατ. ευρώ για την αλιεία
8 Μαρτίου, 2019
Νέο καθεστώς χρηματοδοτικών ενισχύσεων «Ταμείων Συμμετοχών»
8 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Με τροπολογία καταργείται το μέτρο της αναστολής της υποβολής ΑΠΔ σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών

08/03/2019

Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας κατατέθηκε στο σ/ν «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» σχετικά με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) και τα έντυπα Βιβλιάρια Υγείας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η διάταξη, με την οποία δε γίνονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και ότι η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δε γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Η ως άνω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη, καθόσον, το μέτρο της αναστολής της υποβολής των ΑΠΔ αποδείχθηκε στην πράξη μη αποτελεσματικό μέτρο πίεσης σε βάρος των εργοδοτών που ήταν ασυνεπείς στις κοινωνικοασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να θίγονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τα παραπάνω αποκαθίστανται, καθώς πλέον θα απεικονίζεται το ασφαλιστικό ιστορικό και των εν λόγω εργαζομένων.

Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται πλέον και οριστικά η χρήση του έντυπου βιβλιαρίου υγείας, καθώς πλέον έχει θεσπισθεί ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Πηγή: e-forologia.gr