Τρία νέα προγράμματα για πάνω από 16.000 ανέργους

Άνοιξαν οι αιτήσεις για την «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-27»
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Τρία νέα προγράμματα για πάνω από 16.000 ανέργους

09/09/2022

Νέες δράσεις, με συγκεκριμένη στόχευση και νέα εργαλεία. Στόχος είναι ο περιορισμός της ανεργίας και η προώθηση στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αναλυτικά οι δράσεις.

«Τρέχουν» οι ημερομηνίες για στοχευμένες δράσεις – προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ), όπως η επανένταξη στην αγορά εργασίας, ανέργων που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση, ή η επιδότηση επιχειρήσεων ακόμη και με το 80% του μισθού για την πρόσληψη ατόμων ηλικίας έως 45 ετών, κυρίως μακροχρόνια ανέργων σε περιοχές – θύλακες ανεργίας, ενώ το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο και της λειτουργίας της νέας ΔΥΠΑ θα ενεργοποιηθούν κι άλλες.

Τα νέα προγράμματα θα είναι είτε «ανοικτού πλαισίου» ήτοι θα αποτελούνται από διαθέσιμες δράσεις στις οποίες, κατά περίπτωση θα προωθούνται άνεργοι με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, είτε θα προέρχονται μετά από στενή συνεργασία και δημιουργία συμπράξεων μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών και των παραγωγικών φορέων, εργοδοτών και επιχειρήσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός για τους επόμενους μήνες.

Ειδικά με στόχο τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας, έχει επιλεχθεί η εφαρμογή του μοντέλου ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης «ανοικτού πλαισίου» µε βάση τα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών εργασίας κι έμφαση τους άνεργους για πάνω από 12 μήνες. Στην πράξη, θα γίνεται εμπεριστατωμένη ατομική αξιολόγηση του ανέργου, μέσω της δημιουργίας του Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Έτσι, θα επιτυγχάνεται η διάγνωση των αναγκών και θα επιδιώκεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων του, μέσω είτε προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης είτε «ανοικτών» προγραμμάτων για μακροχρόνια ανέργους, με δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και ένταξης σε επιδοτούμενη θέση απασχόλησης ή επιδότησης της δημιουργίας επιχείρησης ή άσκησης επαγγέλματος.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται άλλωστε και ειδικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, για την ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχει η εγγραφή στο Μητρώο της ΔΥΠΑ και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, με στόχο την προσέλκυση μη-εγγεγραμμένων ανέργων.

Βαρύτητα θα δίνεται και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών για τους εργοδότες, όπως ο έλεγχος των κενών θέσεων εργασίας, η υποστήριξη πρόσληψης, η καθοδήγηση και κατάρτιση στο χώρο εργασίας και η στήριξη μετά την πρόσληψη για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής επανένταξης των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων.

Ήδη, έχει εγκριθεί σχετικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους, των οποίων η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνση από την εργασία, δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Βάσει του προγράμματος, οι άνεργοι θα λάβουν 951 ευρώ για 18 μήνες και ο μισθός τους θα επιδοτηθεί από τη ΔΥΠΑ μέχρι και το 80%.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προωθεί νέο πρόγραμμα, επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, με βασικό στόχο την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της δράσης είναι, όπως αναφέρει η προκήρυξη του προγράμματος, η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 3.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στην ψηφιακή οικονομία, που περιλαμβάνει ενδεικτικά υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή-κινητή-διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κτλ), παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλε-εκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα κλπ.

Τέλος, την ερχόμενη Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για τον Α΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και μετά:

  1. Στον τομέα της ενέργειας (ΔEΗ). Πρώην έκτακτο προσωπικό ΔEΗ ή πρώην απασχολούμενοι σε εργολάβους ΔΕΗ,
  2. Στον τομέα των μεταφορών και χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη,

iii. Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης και στον τομέα του τουρισμού, καθώς και

  1. Σε λοιπές επιχειρήσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75-100%, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 700 έως 933 ευρώ μηνιαία και από 8.397 ευρώ έως 16.794 ευρώ συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου και του κλάδου της επιχείρησης που εργαζόταν.

Πηγή: Euro2day.gr