Με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-27»

Τρία νέα προγράμματα για πάνω από 16.000 ανέργους
9 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΕΘ: Οι 10 εξαγγελίες που έχουν «κλειδώσει»
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-27»

09/09/2022

Την προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης “Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027” ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Πρόκειται για δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”, του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Βασικός στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που θα πραγματοποιήσουν συνεργατικά έργα Ε&Α. 

Η Δράση “Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027” θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις που διακρίθηκαν αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης “Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027” ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ και αναμένεται να προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες, σε διακριτά στάδια υποβολής ανά παρέμβαση.

Τομείς Προτεραιότητας ΕΣΕΕ 2021-2027
1.    Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2.    Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3.    Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4.    Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5.    Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6.    Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7.    Αειφόρος Ενέργεια
8.    Ψηφιακές Τεχνολογίες

Πηγή: Capital.gr