Το Σεπτέμβριο ο Αναπτυξιακός Νόμος

Επαναφορά αυτοτελών προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων λιανικής
19 Ιουλίου, 2016
Δάνεια: Έρχονται fast track εκκαθαρίσεις με το νέο Κώδικα Δεοντολογίας
20 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Το Σεπτέμβριο ο Αναπτυξιακός Νόμος

[:el]20/7/2016

Με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθεί η προκήρυξη του Αναπτυξιακού: τι προβλέπει ο νόμος, ποιες οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο επενδυτής που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στον νόμο, με σκοπό μέσα στον Οκτώβριο να “ανοίξει” το σύστημα υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

Όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, όπως και στο ΕΣΠΑ. Ο επενδυτής θα καταθέτει το επενδυτικό του σχέδιο και τα “χαρτιά” που απαιτούνται, ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μέσα από το πληροφοριακό σύστημα την πορεία της αίτησής του. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι κληρώσεις των αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων.

Σημειώνεται πως στα εργαλεία ενίσχυσης που παρέχονται προς τα νέα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στον νέο νόμο είναι:

  • φορολογική απαλλαγή,
  • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
  • επιχορήγηση,
  • επιδότηση μισθολογικού κόστους,
  • χρηματοδοτικά εργαλεία,
  • σταθερό φορολογικό σύστημα,
  • ταχεία αδειοδότηση,
  • αλλά και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 έτη για επενδύσεις μείζονος σημαίας.

Τα χρηματοδοτικά κίνητρα είναι συνολικού – αρχικού – ύψους 3,6 δισ. Ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα κεφάλαια που θα διατεθούν τόσο για το κλείσιμο των αναπτυξιακών νόμων του 2011 και του 2004 (περίπου 2,5 δισ. ευρώ) όσο και οι επιχορηγήσεις, οι απαλλαγές και η μόχλευση για τον νέο αναπτυξιακό ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Αναφορικά με τις άμεσες θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο μέχρι το 2022, υπολογίζονται σε περισσότερες από 15.000 και περί τις 250.000 οι έμμεσες.

Στόχος της Κυβέρνησης, μέσω του συγκεκριμένου νομοθετήματος, είναι η αποκατάσταση, κατά περίπου 10%, του ελλείμματος παγίου κεφαλαίου που σήμερα υπολογίζεται στα 79,1 δισ. ευρώ.

Τα βασικά σημεία

H ενίσχυση γίνεται πρωτίστως με φοροαπαλλαγές (45% συνόλου ενισχύσεων), καθώς μέσω αυτών θα ενισχύεται πλέον και κυρίως η απόδοση και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, η ύπαρξη δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος (95% ήταν επιχορηγήσεις).

Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής (100%) να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70%.

Στον τρέχοντα νόμο τίθενται πλαφόν στα ύψη των ενισχύσεων που μπορεί να λάβουν τα μεμονωμένα  επενδυτικά  σχέδια αλλά και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι, με στόχο την επίτευξη διασποράς των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης:

α) με βάση την επίδοση: εξωστρέφεια, καινοτομία συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, δύο κλάδους (ΤΠΕ – Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα), υψηλή προστιθέμενη αξία,

β) με βάση την περιοχή: Μείωση πληθυσμού, νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες περιοχές και περιοχές αυξημένου μεταναστευτικού φόρτου, οργανωμένους υποδοχείς και τέλος τα 9 νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds), με στόχο:

α) την επίτευξη μόχλευσης των δημοσίων πιστώσεων,

β) την ενίσχυση επενδύσεων με χρήση και μηχανισμών της αγοράς, γεγονός που επιτρέπει την επενδυτική κάλυψη τομέων της αγοράς που δύσκολα είναι προσβάσιμες μέσω των συνήθων διαδικασιών του νόμου,

γ) την επιστροφή των δημοσίων πιστώσεων σε βάθος 10ετίας. Παράλληλα εισάγει διαδικασίες αξιολόγησης των συνεπειών του νόμου τόσο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του (on going) όσο και εκ των υστέρων (ex post).[:]