Δάνεια: Έρχονται fast track εκκαθαρίσεις με το νέο Κώδικα Δεοντολογίας

Το Σεπτέμβριο ο Αναπτυξιακός Νόμος
20 Ιουλίου, 2016
Έρχονται βαθιές τομές στα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια από Σεπτέμβριο
22 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Δάνεια: Έρχονται fast track εκκαθαρίσεις με το νέο Κώδικα Δεοντολογίας

[:el]20/7/2016

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη δημοσιοποίηση του νέου επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών. Ο νέος Κώδικας της Τράπεζας της Ελλάδας, που στόχο έχει να “εκκαθαρίσει” τα “κόκκινα δάνεια” αλλά και να “προλάβει” αυτά στα οποία υπάρχουν ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης, θα είναι δεσμευτικός για τις τράπεζες, τους δανειολήπτες, τις εταιρείες διαχείρισης και τα funds (σ.σ. αδιευκρίνιστο παραμένει πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο Κώδικας σε fund που δεν έχει έδρα την Ελλάδα και έχει απλά έναν αντίκλητο – φορολογικό εκπρόσωπο στη χώρα) ενώ θα προβλέπει αλά καρτ ρυθμίσεις, μείωση δόσεων και επιτοκίου. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, προβλέπει ανταλλαγή της κατοικίας του δανειολήπτη με άλλη μικρότερου εμβαδού ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται πως ο δανειολήπτης παραμένει υπόχρεος για τυχόν υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο, το οποίο θα συνεχίσει να εκτοκίζεται ανεξάρτητα από τη ρευστοποίηση τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να αναζητείται λύση για τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο, ενώ ανοικτό παραμένει, αν οι δανειολήπτες το δάνειο των οποίων έχει κοκκινίσει, θα έχουν προβάδισμα έναντι των funds για την αγορά του δανείου τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr και με βάση το τελευταίο draft (σ.σ. ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές επ’ αυτού) ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, ο οποίος αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, προβλέπει τα εξής:

1. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης, εν όλω ή εν μέρει, η τράπεζα αμέσως επικοινωνεί με τον δανειολήπτη προκειμένου να του παράσχει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης. Αν η καθυστέρηση ξεπερνά τις 30 ημέρες κάθε ίδρυμα εφαρμόζει τα ακόλουθα στάδια κατά τον χειρισμό των δανειοληπτών με οφειλές που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.
Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.
Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.
Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη. Αυτό ισχύει μόνο για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη.
Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων. Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων θα συγκροτείται από ανώτερα στελέχη της τράπεζας, ενώ η απόφαση της θα πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη, κάτι το οποίο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό.

Εάν ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί, αποστέλλεται δεύτερη επιστολή μόνο όταν η δανειοδότηση αφορά την πρώτη κατοικία η οποία και θα αποτελέσει το αντικείμενο της εκτέλεσης. Εάν η τράπεζα και ο δανειολήπτης δεν συμφωνήσουν σε κάποια λύση, τότε η διαφωνία τους μπορεί να επιλύεται εξωδικαστικά μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλων φορέων με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση ή από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την προτεινόμενη λύση θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη το επίπεδο “εύλογων δαπανών διαβίωσης” του δανειολήπτη, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

2. Χειρισμός μη συνεργάσιμων δανειοληπτών
Η τράπεζα ενημερώνει τον δανειολήπτη ότι έχει ταξινομηθεί ως μη συνεργάσιμος, τον τρόπο που θα κινηθεί στο εξής έναντι του δανειολήπτη και του εγγυητή, τις υποχρεώσεις τους μετά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων αμφοτέρων καθώς και τον αποκλεισμό τους από τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός ισχύει από 1.1.2016.

3. Χειρισμός ευάλωτων ομάδων
Ρύθμιση με όρους ανάλογους των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 9 του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) ή οριστική διευθέτηση με εκποίηση του ακινήτου. Απομένει να οριοθετηθεί το ποσοστό του εισοδήματος που θα παρέχεται για την αποπληρωμή της τυχόν εναπομείνασας οφειλής.

4. Τι προβλέπεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών θα ισχύσει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ για τις υπόλοιπες θα εφαρμόζεται ο νόμος Δένδια 4307/2014 (σ.σ. ο αναθεωρημένος νόμος Δένδια αναμένεται να πάει στη Βουλή τον Σεπτέμβριο) και το άρθρο 99 του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας). Ειδικότερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δύο από τις λύσεις που προβλέπονται είναι η λύση της ρύθμισης, δηλαδή να υπάρξει συμφωνία μεταξύ του πιστωτικού ή των πιστωτικών ιδρυμάτων και του επιχειρηματία με βάση νέους όρους εξυπηρέτησης της οφειλής του, με μείωση επιτοκίου, με μείωση της περιόδου εκτοκισμού και να υπάρξει και περίοδος χάριτος. Η δεύτερη λύση της οριστικής διευθέτησης προβλέπει συμφωνία για οριστική εξόφληση των οφειλών με μεταβίβαση της κυριότητας των εξασφαλίσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη.

5. Ποιες οι υποχρεώσεις των τραπεζών
Υποχρέωση των τραπεζών είναι να παρέχουν ενημερωτικό φυλλάδιο που να επεξηγεί όλη τη διαδικασία του Κώδικα καθώς και τις έννοιες του συνεργάσιμου και μη δανειολήπτη και τις συνέπειες, τους φορείς (εισπρακτικές εταιρείες) στους οποίους διαβιβάζονται τα στοιχεία που σχετίζονται με τις καθυστερούμενες καταβολές του δανειολήπτη και να παράσχουν ενημέρωση για την πιθανότητα να παραμείνει ο δανειολήπτης υπόχρεος για τυχόν υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο, το οποίο θα συνεχίσει να εκτοκίζεται ανεξάρτητα από τη ρευστοποίηση τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Παράλληλα θεσπίζεται ως προς την ενημέρωση του δανειολήπτη εκτός των άλλων η έγγραφη ενημέρωση για την τυχόν μεταβίβαση της οφειλής του ή την ανάθεση της διαχείρισης της απαίτησης σε funds όσο και για το περιεχόμενο και τους όρους ανάθεσης.

Πηγή: capital.gr[:]