Το σχέδιο των τραπεζών για πωλήσεις "κόκκινων" δανείων 7,4 δισ. ευρώ

Ενεργοποιούνται το Ταμείο Εξοικονομώ και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
7 Δεκεμβρίου, 2016
Ενισχύσεις 280 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία
9 Δεκεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Το σχέδιο των τραπεζών για πωλήσεις "κόκκινων" δανείων 7,4 δισ. ευρώ

[:el]8/12/2016

Οι ρυθμίσεις δανείων που υπολογίζονται σε 31 δισ. ευρώ, και οι διαγραφές που θα φτάσουν τα 14 δισ. ευρώ μέχρι το 2019, θα είναι τα κύρια “όπλα” των τραπεζών στη “μάχη” με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους. Ο συνολικός στόχος είναι αυτά να μειωθούν κατά 40,2 δισ. ευρώ (από το ποσό αυτό τα 23,1 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρηματικά ανοίγματα), στα 66,7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019 από 106,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016.

Όπως προκύπτει από την πρώτη έκθεση-επισκόπηση της ΤτΕ για τη στοχοθεσία των τραπεζών αναφορικά με τη μείωση των “κόκκινων” δανείων, το έργο των τραπεζών θα βασιστεί κυρίως σε ρυθμίσεις δανείων και διαγραφές και δευτερευόντως σε ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και πωλήσεις δανείων.

Μέσω των ρυθμίσεων που θα πρέπει να λάβουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, τώρα η αναλογία είναι 60% – 40% υπέρ των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων) εκτιμάται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 29% των NPEs, θα καταστεί εκ νέου εξυπηρετούμενο. Πρόκειται για ποσό 30,8 δισ. ευρώ, το οποίο όμως θα “αντισταθμίζεται” από τις συνεχείς ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προβλέπονται έως και τα τέλη του 2017. Ειδικότερα, τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα που θα ξαναγίνουν “κόκκινα”, εκτιμώνται σε περίπου 30,4 δισ. ευρώ, δηλ. ποσοστό 28% του υπολοίπου των NPEs.

Εισπράξεις ύψους 6 δισ. ευρώ και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 11,5 δισ. ευρώ, θα συμβάλουν επίσης στη μείωση των NPEs. Πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξεως του 16% στον στόχο μείωσης.

Με ποσοστό 7% και 14% αντίστοιχα, θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου οι πωλήσεις δανείων και οι διαγραφές, οι οποίες αναμένεται να διαμορφωθούν μέχρι τα τέλη του 2019 σε 7,4 δισ. ευρώ και 13,9 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Πέραν των στόχων που αφορούν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων μέχρι τα τέλη του 2019, η ΤτΕ θα παρακολουθεί την απόδοση των τραπεζών σε επιμέρους στόχους. Ειδικότερα:

–    Ανάκτηση σε μετρητά μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το μέσο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή παρακολούθηση των εισπράξεων τόσο από αποπληρωμές, όσο και από ρευστοποιήσεις και μεταβιβάσεις δανείων. Στόχος είναι η ετήσια αύξηση των εισπράξεων κυρίως λόγω των συνεχώς αυξανόμενων ταμειακών εισροών από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων (πλειστηριασμοί).

–    Σύνθεση των λύσεων ρύθμισης που προσφέρονται στους πελάτες με οικονομικές δυσχέρειες. Θα αντιπαραβάλλονται οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις με το άθροισμα του συνολικού πληθυσμού των μη εξυπηρετούμενων και των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με μακροπρόθεσμη ρύθμιση (άνω των 2 ετών). Στόχος των τραπεζών είναι οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις να αυξηθούν στο 27% – 61% το 2019 από 15% – 19% το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Οι στόχοι για τα επιχειρηματικά δάνεια. Ειδικά για τη μείωση των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων, οι στόχοι αφορούν:

–    Παρακολούθηση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 720 ημερών που δεν έχουν καταγγελθεί, ως ποσοστό επί του αθροίσματος όσων δανείων βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 720 ημερών και έχουν ή δεν έχουν καταγγελθεί. Ο στόχος αυτός αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών για καταγγελία των δανείων αυτών και προσφυγή σε ένδικα μέσα, έτσι ώστε να μειωθεί δραστικά το ποσοστό τους. Ο στόχος για τις τράπεζες κυμαίνεται στο 1% – 7% τον Δεκέμβριο του 2019 από 6% – 26% τον Ιούνιο 2016.

–    Παρακολούθηση πορείας στην άσκηση ένδικων μέσων επί των καταγγελμένων δανείων. Στόχος 87% – 100% καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου έως το 2019.

–    Αποκλειστική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου θα εξετάζεται το ποσοστό των ενεργών ΜμΕ για τις οποίες έχει διενεργηθεί ανάλυση βιωσιμότητας τους τελευταίους 12 μήνες. Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργείται ανάλυση βιωσιμότητας στο 80% – 97% το 2019.

–    Προσπάθειες των τραπεζών να προσφέρουν από κοινού λύσεις ρύθμισης σε κοινούς πελάτες μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις ΜμΕ, τα δάνεια με κοινές λύσεις ρύθμισης φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο στο τέλος του 2017, αυξανόμενα σε ποσοστό 45% σε σχέση με τα επίπεδα του Ιουνίου 2016. Πιο φιλόδοξος είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τις τράπεζες για τις μεγάλες επιχειρήσεις για τις οποίες οι κοινές λύσεις ρύθμισης διπλασιάζονται το 2017 και παραμένουν σε σημαντικά υψηλό επίπεδο έως το 2019 (αυξημένες κατά 55% σε σχέση με τον Ιούνιο 2016).

–    Παρακολούθηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων επιχειρήσεων για τα οποία η τράπεζα έχει ορίσει ειδικό για την εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Και εδώ οι τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για τον διπλασιασμό αυτών των δανείων το 2019 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016.

Πηγή: capital.gr[:]