Το «Πράσινο φως» περιμένει ο Αναπτυξιακός Νόμος

Μέχρι 10.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις
19 Απριλίου, 2016
Νόμος Κατσέλη: Παράταση στην επικαιροποίηση στοιχείων για ένταξη οφειλετών
21 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Το «Πράσινο φως» περιμένει ο Αναπτυξιακός Νόμος

[:el]19/4/2016

«Ο αναπτυξιακός νόμος, δεν μπορεί από μόνος του να αλλάξει την πορεία της χώρας (μπορεί να συμβάλει για τη δημιουργία ενός 10-20% των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων), θα δώσει, όμως, ένα σαφές στίγμα της κατεύθυνσης που θέλουμε να κινηθούμε, θα αποτελέσει εργαλείο επίτευξης του αναπτυξιακού οράματος της χώρας σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό συμβούλιο, λοιπές δράσης ενίσχυσης επενδύσεων, αλλά και αναμόρφωσης του λειτουργικού πλαισίου της οικονομικής δραστηριότητας)».

Αυτό είπε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπ. Οικονομίας Λ. Λαμπριανίδης το πρωί της Τρίτης από το βήμα της εκδήλωσης με θέμα Private Investments in Greece: A 360 Forum «Launching a road-map to re-start the Greek entrepreneurship» που διοργάνωσε η εταιρεία Parnasse.

Ο ίδιος σημείωσε πως αναμένεται το πράσινο φως από τους θεσμούς προκειμένου να κατατεθεί ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος είναι σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη πλήρως εναρμονισμένος με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανασυγκρότησης της Χώρας (Growth Strategy) που συντάσσεται αυτή την περίοδο και πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Τι αλλαγές φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

 1. Τίθεται πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο για να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις.
 2. Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης: εξωστρέφεια, συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, κλάδοι (ΤΠΕ – αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα), Ειδικές Περιοχές (Μείωση πληθυσμού, νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες περιοχές), ΒΕΠΕ Βιομηχανικές Περιοχές/Ζώνες Καινοτομίας, υψηλή προστιθέμενη αξία Παρέχονται κεφαλαιακές ενισχύσεις.
 3. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds), εγγυήσεις δανείων, κεφαλαιακές συμμετοχές.
 4. Ενίσχυση πρωτίστως με φοροαπαλλαγές.
 5. Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού.
 6. Απλοποίηση διαδικασιών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και ταυτόχρονη εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Καθεστώτα ενίσχυσης

 1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα
 3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
 4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα
 5. Συνέργειες και Δικτυώσεις (Clusters)
 6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών Μόχλευση Επιστρέφονται: Κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνεια, εγγυήσεις δανείων
 7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια – Αλυσίδες Αξίας Περιφερειακά ή διαπεριφερειακά Τοπικά – Χωρικά: «από τα κάτω»
 8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας άνω των 20 εκατ.

Τι προβλέπεται για τις ξένες επενδύσεις

Παράλληλα με τον αναπτυξιακό νόμο θα καταθέσουμε τροπολογίες για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, ήτοι:

 • Στρατηγικές επενδύσεις (Ν. 3894 /2010 Ν. 4072/2012, Ν. 4146/2013). Επανεξετάζεται τι συνιστά στρατηγική επένδυση, τι είδους ωφελήματα πρέπει να της παρασχεθούν κ.τ.λ.
 • Business centers – αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν στην Ελλάδα γραφεία για την παροχή υποστηρικτικών ενδοομιλικών υπηρεσιών (Ν. 3427/2005 – κεφ. Στ). Στόχος η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τέτοιων επιχειρήσεων και η επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη χώρα.
 • Κώδικας Μετανάστευσης (Ν.4251/2014 – άρ. 16), ο οποίος επιτρέπει την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτης χώρας (επενδυτές ή/και στελέχη), εάν πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει «θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία». Στόχος είναι να αξιοποιηθεί περισσότερο και ποιοτικά ανώτερο αλλοδαπό επιχειρηματικό δυναμικό, με συμβολή τόσο κεφαλαιακή όσο και εργασιακή, προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

[:]