Τι περιλαμβάνεται στην «έμμεση» περαίωση

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων
15 Μαΐου, 2015
Ιδιώτης μπορεί να προβεί σε κατάσχεση εσόδων από ΔΟΥ
15 Μαΐου, 2015
Δείτε τα όλα

Τι περιλαμβάνεται στην «έμμεση» περαίωση

15/5/2015

Το αμαρτωλό φορολογικό παρελθόν θα μπορεί να τακτοποιήσει κανείς στην έμμεση περαίωση που βρίσκεται προ των πυλών, διαγράφοντας πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις.
Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο και εναπόκειται στο Υπουργείο Οικονομικών πότε θα το καταθέσει στη Βουλή.

Υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τον τρόπο παλαιότερων περαιώσεων. Το υπουργείο δε θα ορίσει συγκεκριμένο φόρο ανάλογα με τον τζίρο ή τον αριθμό των οικονομικών χρήσεων, αλλά το φόρο που αναλογούσε στο μη δηλωθέν εισόδημα.

Επίσης, δεν υπάρχει χρονικό όριο προς τα πίσω, αλλά θεωρεί καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης, που θα μπορεί να συμπεριληφθεί στο μέτρο, την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Τι σχεδιάζεται να ενταχθεί σε αυτή την περαίωση:
1. Φορολογικές δηλώσεις για κάθε εισόδημα που αποκτήθηκε έως και τις 31-12-2014.
2. Αρχικές ή συμπληρωματικές συγκεντρωτικές καταστάσεις.
3. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει έως τις 31-12-2014.
4. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων, φόρος αυτόματου υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής ακινήτων, φόρος κληρονομιών -δωρεών- γονικών παροχών ή προικών, κερδών από τυχερά παιχνίδια.
5. Ειδικό τέλος ακινήτων για off shore εταιρείες.
6. ΦΜΑΠ φυσικών και νομικών προσώπων.
7. Δηλώσεις αποθεμάτων.
8. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και δηλώσεις Intrastat.
9. Δηλώσεις υπεραξίας μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.
10. Φόρος κύκλου εργασιών, φόρος ασφαλίστρων, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.
11. Τέλη χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
12. Φόροι που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται.
13. Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά υπέρ δακοκτονίας.
14. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών.
15. Οποιοσδήποτε άλλος φόρος, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Εξαιρέσεις:
1. Ζημιογόνες φορολογικές δηλώσεις
2. Ε9
3. ΕΝΦΙΑ

Να επισημάνουμε ότι οι διατάξεις αυτές θα ισχύσουν και για όσους έχουν ήδη λάβει εντολή ελέγχου (αν υποβάλουν δηλώσεις μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου). Συνεχίζοντας να τονίσουμε ότι το μέτρο δεν ισχύει για όσους ελέγχονται από τα Ειδικά Συνεργεία του ΣΔΟΕ για βαριές υποθέσεις.