Τι αναμένεται μέσα στο 2017

500.000 δανειολήπτες στα δίχτυα των funds
29 Δεκεμβρίου, 2016
150 επενδυτικά σχέδια ένταξης στον αναπτυξιακό
5 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Τι αναμένεται μέσα στο 2017

[:el]29/12/2016

Επιδοτήσεις – Ασφαλιστικά και Φορολογικά – Κόκκινα δάνεια – Καταθέσεις Εξωτερικού

Το 2016 έφτασε στο τέλος του, χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα οριστικοποιηθεί διάφορες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις  που έχουν διακηρυχθεί. Ταυτόχρονα οδεύει προς ολοκλήρωση  ο πρώτος κύκλος των εξαγγελιών για επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και μέτρα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Λίγες είναι, ωστόσο, οι δράσεις και συνακόλουθα τα χρήματα που θα διατεθούν μέσω των προγραμμάτων που «άνοιξαν» και ολοκληρώθηκαν στο προηγούμενο έτος. Για το 2017 αναμένεται επιτάχυνση της ροής των επιδοτούμενων προγραμμάτων και των μεταρρυθμίσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών κ.α.). Πιο συγκεκριμένα:

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Όσες δράσεις επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων δεν υλοποιήθηκαν μέσα στο 2016 αναμένεται να ανοίξουν το 2017 και είναι αρκετές:

ΕΣΠΑ 

 • 2ος κύκλος των 4 δράσεων του 2016 (πτυχιούχοι 3βάθμιας, νεοφυής επιχειρηματικότητα, τουριστικές ΜΜΕ, αναβάθμιση υφιστάμενων).
 • «Σύγχρονη Μεταποίηση» προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Για υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ στη μεταποιητική διαφοροποίησης, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την ψηφιακή βιομηχανία.
 • «Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων στην περιβαλλοντική βιομηχανία» προϋπολογισμού 30 εκατ. Ευρώ. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία.
 • «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», ύψους 40 εκατ. Ευρώ. Χρηματοδότηση δαπανών ελέγχου και διαχείρισης υποδομών, χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών κ.α.
 • «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», προϋπολογισμού 80 εκατ. Ευρώ. Για υφιστάμενες κυρίως ΜΜΕ στους εννέα τομείς προτεραιότητας της οικονομίας, με έμφαση στις μεταποιητικές.
 • «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 100 εκατ. Ευρώ. Για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων μεταποιητικών ΜΜΕ.
 • «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ. Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

Επιπλέον έχουν γίνει εξαγγελίες και αναμένονται λεπτομέρειες για προγράμματα που θα αφορούν σε:

 • Τουριστικές επιχειρήσεις υφιστάμενες, αλλά και νεοσύστατες.
 • Δράση γενικότερα για το λιανεμπόριο και ειδικότερα για το franchise.
 • Διάφορες επιδοτήσεις για τη δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών για τη θωράκιση και την εδραίωση των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι η ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ και η εκκίνηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Πρόκειται για επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ δάνεια, τα οποία θα δίνονται με ευνοϊκό επιτόκιο (50% επιδοτούμενο), για σκοπούς εκκίνησης επιχειρήσεων, ανάπτυξης, αλλά και κεφάλαιο κίνησης. Ομοίως, συστάθηκε και αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα το Ταμείο Συμμετοχών, με το οποίο θα «χρηματοδοτούνται» επιλεγμένες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής στο κεφάλαιό τους.

 

Αναπτυξιακός

Ο Αναπτυξιακός άνοιξε τους τελευταίους μήνες του 2016. Αυτή τη στιγμή τρέχουν τα πρώτα προγράμματα, «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Γενική Επιχειρηματικότητα» που κλείνουν στις 20 Ιανουαρίου 2017 και το πρόγραμμα του Μηχανολογικού Εξοπλισμού που κλείνει στις 28 Απριλίου 2017. Για τα δύο πρώτα προγράμματα, αναμένεται μέσα στο 2017 να ανοίξει ο 2ος κύκλος.

Επίσης, αναμένονται τα παρακάτω προγράμματα:

 • Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ. Αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών.
 • Συνέργειες & Δικτυώσεις. Δημιουργία επιχειρηματικών συστάδων (clusters) για επενδυτικά σχέδια τα οποία αποτελούν κοινές δράσεις και τελούν σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και φορέων που απαρτίζουν τις επιχειρηματικές συστάδες.

 

Leader

Έως το τέλος του 2016 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση του προγράμματος, ώστε να αρχίσει η προδημοσίευση των επιμέρους δράσεών του.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Βρίσκονται προ των πυλών σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς. Με το Ν.4387/2016 συνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματιών με την κερδοφορία των εταιριών τους. Αναμένονται ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Νόμου για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του. Ομοίως, αναμένονται αλλαγές στον τρόπο επιβολής φορολογικών προστίμων και στο ύψος τους, με πιθανές ευνοϊκές αλλαγές στο θέμα αυτό.

 

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Αναμένεται και στο θέμα αυτό επιτάχυνση των διαδικασιών «τακτοποίησης» των εκκρεμών κόκκινων δανείων.

Όπως προκύπτει από την πρώτη έκθεση-επισκόπηση της ΤτΕ για τη στοχοθεσία των τραπεζών αναφορικά με τη μείωση των “κόκκινων” δανείων, το έργο των τραπεζών θα βασιστεί κυρίως σε ρυθμίσεις δανείων και διαγραφές και δευτερευόντως σε ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και πωλήσεις δανείων. Αυτό, ουσιαστικά, σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι δανειολήπτες, να προσεγγίσουν τις τράπεζες και να επιχειρήσουν να έρθουν σε μία συμφωνία-διακανονισμό των οφειλών τους, ώστε να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης με αποτέλεσμα να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ξεκινά από το 2017 η διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των φορολογικών αρχών, όπως ορίζει η συμφωνία για τα Κοινά Πρότυπα Αναφοράς (Common Reporting Standards – CRS). Θεωρητικά όλες οι συμμετέχουσες χώρες (μεταξύ των οποίων και πολλοί «εξωχώριοι προορισμοί») θα αποστέλλουν σε όλες τις υπόλοιπες τα στοιχεία και το περιεχόμενο των καταθέσεων όλων των πολιτών τους σε όλες τις τράπεζες. Το πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι θα σημαίνει για τους Έλληνες που διατηρούν καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφές. Ταυτόχρονα συνεχίζουν να υπάρχουν (ελάχιστες) εξαιρέσεις στη συμφωνία.

 [:]