Τέσσερα εκατ. ευρώ για έργα του προγράμματος Leader 2014-2020 σε Κοζάνη και Γρεβενά

Έρχεται νομοσχέδιο με φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις
15 Μαρτίου, 2019
«Προίκα» 200 εκατ. ευρώ στο νέο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
15 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Τέσσερα εκατ. ευρώ για έργα του προγράμματος Leader 2014-2020 σε Κοζάνη και Γρεβενά

15/03/2019

Το Leader εφαρμόζεται στο σύνολο των δημοτικών – τοπικών κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, ενώ εξαιρούνται οι δημοτικές Κοινότητες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Leader/CLLD 2014-2020 για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών και που αφορούν, ενίσχυση σχεδίων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων και της τοπικής οικονομίας. Η δημόσια δαπάνη της τρέχουσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα και προοπτική αύξησης μέχρι το ποσό των 6 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ), αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς δήλωσε ότι με την παρούσα πρόσκληση «στοχεύουμε στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος».

Πιο συγκριμένα προβλέπεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στους τομείς, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στην ενίσχυση επιχειρήσεων τουρισμού όπως καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κλπ. Επίσης προβλέπεται η ενίσχυση της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, των επιχειρήσεων στους τομείς επεξεργασίας δασικών προϊόντων, βιοτεχνίας και του εμπορίου καθώς και της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης.

Το Leader εφαρμόζεται στο σύνολο των δημοτικών – τοπικών κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, ενώ εξαιρούνται οι δημοτικές Κοινότητες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με τη δράση και ξεκινά από 40% για τη μεταποίηση π.χ. των αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων και μπορεί να ανέλθει μέχρι 65%, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων ή καινοτόμες δράσεις.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι η 13η Μαρτίου και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι η 20η Μαΐου 2019 και ώρα: 15:00.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ