«Προίκα» 200 εκατ. ευρώ στο νέο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Τέσσερα εκατ. ευρώ για έργα του προγράμματος Leader 2014-2020 σε Κοζάνη και Γρεβενά
15 Μαρτίου, 2019
Αναπτυξιακός: Παρατείνεται η προθεσμία για αιτήσεις υπαγωγής στη “Γενική Επιχειρηματικότητα”
18 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

«Προίκα» 200 εκατ. ευρώ στο νέο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

15/03/2019

Έως τον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Δεν θα υπάρξει τρίτος κύκλος. Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων και το ύψος της επιδότησης.

Στα 200 εκατ. ευρώ ορίζεται ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) για το νέο κύκλο του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη. Παράλληλα, δεν θα υπάρξει τρίτη περίοδος υποβολής αιτήσεων όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί, καθώς με την ίδια απόφαση «συγχωνεύονται» ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος της δράσης.

Με το ποσό αυτό, ο συνολικός προϋπολογισμός του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» διαμορφώνεται στα 540,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 340,5 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στον πρώτο κύκλο που ενεργοποιήθηκε το 2017. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αργότερο έως τον Ιούνιο.

Στόχος της δράσης, είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Επισημαίνεται ο νέος κύκλος περιλαμβάνει τέσσερις «παρεμβάσεις» καθώς στις τρεις προϋπάρχουσες προστίθεται και η «Σφραγίδα Αριστείας».

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες, με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες), ενώ τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

– κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).

– δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση / επικύρωση / προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).

– υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Όπως προαναφέρθηκε, ο νέο κύκλος της δράσης περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις, αντί τριών, που περιλάμβανε η πρώτη προκήρυξη. Συγκεκριμένα:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

  1. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Οι «τομεακοί» στόχοι

Στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Τέλος, η παρέμβαση «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις», η οποία ενσωματώθηκε στον συγκεκριμένο κύκλο, στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας.

Διευκρινίζεται ότι η Σφραγίδα Αριστείας είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο παραπάνω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός

Ο ανώτερος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ανά παρέμβαση καθορίζεται ως εξής:

– Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 600.000 ευρώ

– Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 ευρώ

– Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ

– Σφραγίδα Αριστείας: Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο αν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Σε όλες τις παρεμβάσεις, η επιδότηση ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου συγκεκριμένες δαπάνες μπορεί να είναι 100% επιδοτούμενες. Πάντως το μέσο ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 70%.

Σημειώνεται ότι στον πρώτο κύκλο της δράσης (προκήρυξη 2017) υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση 1,4 δισ. ευρώ. Εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και εντάσσονται σταδιακά 682 ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν 878 επιχειρήσεις -στην πλειοψηφία τους μικρομεσαίες- και όλα τα Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ της χώρας.

Πηγή: Euro2day.gr