Τέλη έτους το αίτημα παράτασης για εξωδικαστικό και νόμο Κατσέλη

Σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό
11 Σεπτεμβρίου, 2018
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ποιοτικό εκσυγχρονισμό
14 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Τέλη έτους το αίτημα παράτασης για εξωδικαστικό και νόμο Κατσέλη

12/09/2018_x000D_
_x000D_
Κινήσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών από το υπ. Οικονομίας. Μείον έντεκα τα δικαιολογητικά για τον εξωδικαστικό με τη νέα πλατφόρμα. Σήμερα και αύριο στην ατζέντα κυβέρνησης και θεσμών, εξωδικαστικός, νόμος Κατσέλη και κόκκινα δάνεια._x000D_
_x000D_
Στην επιτάχυνση των διαδικασιών διευθέτησης των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν. 4469/2017) στοχεύει το οικονομικό επιτελείο, καθώς στους 13 μήνες που ισχύει ο νόμος, το σύνολο των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών που έχουν επιτύχει ρύθμιση, αριθμεί μόλις τις 240 περιπτώσεις._x000D_
_x000D_
Τα θέματα του εξωδικαστικού, του νόμου Κατσέλη και γενικά των κόκκινων δανείων, θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και κυβέρνησης, ενώ αύριο Πέμπτη, τίθενται σε ανώτατο επίπεδο (υπουργών και επικεφαλής των θεσμών)._x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με πληροφορίες, θέμα παράτασης (πέραν του 2018) για τον εξωδικαστικό και το νόμο Κατσέλη, αν και είναι στις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν πρόκειται να τεθεί στις παρούσες επαφές με τους θεσμούς, καθώς κρίνεται ως «πρόωρο». Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, το θέμα της παράτασης και των δύο νόμων, θα τεθεί με βεβαιότητα προς το τέλος του έτους. Το αν θα γίνει αποδεκτή από τους θεσμούς, ουδείς μπορεί να το γνωρίζει αυτή τη στιγμή._x000D_
_x000D_
Άσχετα με την παράταση, κοινή εκτίμηση, είναι, πως οι διαδικασίες για τη ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να κινηθούν με γρηγορότερο ρυθμό με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι με τη νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία προχθές και με τη συγκρότηση του μητρώου εμπειρογνωμόνων, η διαδικασία σαφώς θα γίνει πιο απλή και γρήγορη. Κι αυτό, διότι με τη νέα πλατφόρμα, πέραν του γεγονότος ότι θα μπορούν να συμπεριληφθούν και τα χρέη του 2017, η αίτηση θα είναι «ελαφρύτερη» κατά 11 δικαιολογητικά._x000D_
_x000D_
Ειδικότερα, μια σειρά στοιχείων που έως τώρα έπρεπε να τα υποβάλλει υποχρεωτικά ο οφειλέτης, θα ανακτώνται από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων._x000D_
_x000D_
Ειδικότερα, τα στοιχεία τα οποία θα ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, είναι τα εξής:_x000D_
_x000D_
α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών._x000D_
_x000D_
β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών._x000D_
_x000D_
γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών._x000D_
_x000D_
δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της._x000D_
_x000D_
ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους._x000D_
_x000D_
στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους._x000D_
_x000D_
ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της._x000D_
_x000D_
η) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση._x000D_
_x000D_
θ) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων._x000D_
_x000D_
Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης._x000D_
_x000D_
Αντίστοιχα τα στοιχεία τα οποία θα ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) είναι τα εξής:_x000D_
_x000D_
α) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης._x000D_
_x000D_
β) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων._x000D_
_x000D_
Ομοίως για τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ._x000D_

Συστάθηκε το μητρώο εμπειρογνωμόνων

_x000D_
Στο μεταξύ, χθες ενεργοποιήθηκε το πρώτο δημόσιο μητρώο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν υποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις αποκαλούμενες στο πλαίσιο του νόμου «μεγάλες επιχειρήσεις». Η σύσταση του δημόσιου μητρώου, που αποτελείται από 350 εμπειρογνώμονες, κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς μέσω αυτού θα μπορούν να επιλέγουν εμπειρογνώμονες το δημόσιο ή ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης που συμμετέχουν ως πιστωτές, δυνατότητα που δεν υπήρχε έως τώρα. Αντίθετα, οι τράπεζες μπορούσαν και μπορούν να επιλέγουν εμπειρογνώμονα από την ελεύθερη αγορά._x000D_
_x000D_
Διευκρινίζεται ότι βάσει του νόμου, η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση (δηλαδή αυτές που είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2,5 εκατ. ευρώ ή έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, υψηλότερες από 2 εκατ. ευρώ) ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα._x000D_
_x000D_
Αντίστοιχα, η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη που αποτελεί μικρή επιχείρηση μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία (προαιρετικός διορισμός εμπειρογνώμονα)._x000D_
_x000D_
Έργο του εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του ν. 4469/2017 είναι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της αιτούσας επιχείρησης, η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών και η επαλήθευση απαιτήσεων, των οποίων η ύπαρξη ή το ύψος αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συμμετέχοντες πιστωτές._x000D_
_x000D_
Η καταβολή της αμοιβής του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές που υπέβαλαν το αίτημα διορισμού, ενώ σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr