Στο 91,7% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ

7 αλλαγές στα capital controls
4 Σεπτεμβρίου, 2015
Τον Οκτώβριο τα 35 δισ. για την οικονομία, εκτιμά η Κρέτσου
4 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Στο 91,7% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ

4/9/2015

Η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, ανερχόταν σε 20,3 δισ. ευρώ (ή 91,7%), έως τις 27 Αυγούστου 2015.

Το ποσό των ενταγμένων έργων σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 35,5 δισ. ευρώ (ή 145,8%) και το ύψος των νομικών δεσμεύσεων σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 30,6 δισ. ευρώ (ή 125,9%).

Ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστοδουλάκης, ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, οι οποίες επηρέασαν το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών για το 2015.

Ενδεικτικά σημείωσε, ότι οι εκκρεμούσες κατανομές στην Τράπεζα της Ελλάδος φέτος τον Αύγουστο ανέρχονταν σε 1 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον ίδιο μήνα ανέρχονται περίπου στα 315 εκατ. ευρώ.

Όμως, από τις αρχές του Αυγούστου έχει ξεκινήσει η σταδιακή ομαλοποίηση των εκταμιεύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού, αφού αύξησαν το ποσοστό συγχρηματοδότησης από 95% σε 100% του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και την πρόωρη εκταμίευση του υπολοίπου 5% της αποπληρωμής, και το ποσοστό προχρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα εν λόγω μέτρα αναμένεται να αποφέρουν πρόσθετη ρευστότητα σε συνδυασμό με πόρους που θα αντληθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

«Από πλευράς μας -και σε διαρκή επαφή με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- παίρνουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή και να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ρευστότητας, να ξεπαγώσουν έργα που καθυστερούσαν από έλλειψη ομαλής ροής χρηματοδότησης και να επιτευχθούν οι καλύτεροι δυνατοί ρυθμοί απορρόφησης. Ας σημειωθεί ότι έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι ευρωπαϊκές εισροές ΕΣΠΑ και δεσμεύονται μόνο για πληρωμές ΕΣΠΑ» είπε ο κ. Χριστοδουλάκης.