Ψηφίστηκε το ν/σ για τις ΕΠΕ – Τι προβλέπει

Στα 5.000 ευρώ απελευθερώνεται το όριο ανάληψης μετρητών
31 Μαΐου, 2018
ΕΣΠΑ: Νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”
4 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ψηφίστηκε το ν/σ για τις ΕΠΕ – Τι προβλέπει

01/06/2018_x000D_
_x000D_
Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»_x000D_
_x000D_
Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:_x000D_

  _x000D_

 • H επωνυμία πια δεν είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά μπορεί να σχηματιστεί και από άλλες ενδείξεις.
 • _x000D_

 • Η επωνυμία της ΕΠΕ μπορεί να σχηματιστεί ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν επιτρεπτό μόνο για τον διακριτικό τίτλο μιας εταιρείας και όχι για την επωνυμία της.
 • _x000D_

 • Η σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία πλέον μπορεί να γίνει και με τη χρήση προτύπου καταστατικού και όχι αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο που προβλέπεται στον ν. 4441/2016, εάν και εφ’ όσον, φυσικά, αυτό επιλεγεί από τους ιδρυτές-εταίρους. Όταν, μάλιστα, προτιμάται η χρήση του προτύπου καταστατικού, η εταιρική σύμβαση μπορεί να καταρτίζεται και με ιδιωτικό έγγραφο.
 • _x000D_

 • Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση και δημοσίευση της συστατικής της πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 • _x000D_

 • Εισάγεται με τον νέο νόμο στο άρθρο 3, ως προς τη δυνατότητα σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ με τηλεδιάσκεψη.
 • _x000D_

_x000D_
Επίσης στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιέχονται διατάξεις όπως :_x000D_

  _x000D_

 • Δίνεται παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2019 στους πωλητές των λαϊκών αγορών και στους πωλητές πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου να ανανεώσουν τις ληφθείσες άδειές τους, σύμφωνα με τον νόμο 4264/2014, και ακόμη διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από τη λήξη ισχύος της άδειας του παραγωγού δεν απαιτείται να τηρηθεί διαδικασία έκδοσης μίας άδειας, αν στο διάστημα αυτό ο παραγωγός υποβάλει αίτημα για ανανέωση.
 • _x000D_

 • Δίνεται δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο ακόμα και μετά τη λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας.
 • _x000D_

_x000D_
Στην ομιλία του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης προανήγγειλε επίσης την εισαγωγή 2 ακόμη νομοσχεδίων που αφορούν το εταιρικό δίκαιο (εκτός του νέου νόμου για τις Ανώνυμες εταιρίες)._x000D_
“Σας θυμίζω πως σας είχαμε πει και στην Επιτροπή ότι θα υπάρξει νομοσχέδιο τον Σεπτέμβριο για την αλλαγή του νόμου περί ΓΕΜΗ και τα θέματα εποπτείας και δημοσιότητας, που αφορούν όλους τους τύπους των εταιρειών, θα τα λύσουμε εκεί με μια συζήτηση σοβαρή. Η πρόθεσή μας είναι το Εμπορικό Μητρώο να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και δεν είναι το μόνο σημείο που θα καταφεύγουν οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες. Όμως, αυτά τα θέματα θα τα ρυθμίσουμε εκεί._x000D_
Επίσης, θέματα που σχετίζονται με την μετατροπή των ΕΠΕ σε κάποιον άλλον τύπο εταιρείας θα τα ρυθμίσουμε στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε περί μετασχηματισμών. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Σχεδόν το μισό είναι έτοιμο. Θα ολοκληρωθεί και θα το ψηφίσουμε κι αυτό σύντομα, σε συνδυασμό και με τον νόμο περί ΓΕΜΗ.”_x000D_
_x000D_
Πηγή: Taxheaven