Ψάχνουν για ρευστό 9 στις 10 εταιρείες

Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση της μεταποίησης
15 Απριλίου, 2016
Μέχρι 10.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις
19 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ψάχνουν για ρευστό 9 στις 10 εταιρείες

[:el]18/4/2016

Το 90% των επιχειρήσεων πληρώνει με καθυστέρηση, ενώ το 30% χάνει έσοδα λόγω των καθυστερήσεων αυτών

Με καθυστέρηση λόγω προβλημάτων ρευστότητας εξοφλούν στις επιχειρήσεις τα τιμολόγιά τους οι εγχώριοι Β2Β πελάτες, δηλώνουν οι εννέα στις δέκα επιχειρήσεις, ενώ οι τρεις στις δέκα έχασαν έσοδα λόγω της καθυστερημένης πληρωμής. Σημαντική επιδείνωση αναμένουν οι τρεις στους πέντε επιχειρηματίες σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών των B2B πελατών που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων κατά τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με το βαρόμετρο οικονομικής συμπεριφοράς που καταγράφει η Atradius και αποτυπώνει τη ρευστότητα και την είσπραξη ανεξόφλητων απαιτήσεων.

Με καθυστέρηση λόγω προβλημάτων ρευστότητας εξοφλούν στις επιχειρήσεις τα τιμολόγιά τους οι εγχώριοι Β2Β πελάτες, δηλώνουν οι εννέα στις δέκα επιχειρήσεις, ενώ οι τρεις στις δέκα έχασαν έσοδα λόγω της καθυστερημένης πληρωμής. Σημαντική επιδείνωση αναμένουν οι τρεις στους πέντε επιχειρηματίες σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών των B2B πελατών που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων κατά τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με το βαρόμετρο οικονομικής συμπεριφοράς που καταγράφει η Atradius και αποτυπώνει τη ρευστότητα και την είσπραξη ανεξόφλητων απαιτήσεων.

Στο κομμάτι των πωλήσεων επί πιστώσει, οι ερωτηθέντες στην έρευνα της Atradius συνεχίζουν να έχουν μεγάλο «άνοιγμα» ως προς τη χορήγηση εμπορικών πιστώσεων στις B2B συναλλαγές τους, αν και για το 2016 φαίνεται να επιδιώκουν μικρότερο ρίσκο, κάτι που είναι εύλογο, αφού προβλέπεται νέα αύξηση των πτωχεύσεων κατά 5%.

Στο κομμάτι των πωλήσεων επί πιστώσει, οι ερωτηθέντες στην έρευνα της Atradius συνεχίζουν να έχουν μεγάλο «άνοιγμα» ως προς τη χορήγηση εμπορικών πιστώσεων στις B2B συναλλαγές τους, αν και για το 2016 φαίνεται να επιδιώκουν μικρότερο ρίσκο, κάτι που είναι εύλογο, αφού προβλέπεται νέα αύξηση των πτωχεύσεων κατά 5%.

Το 64,6% και το 48,3% της συνολικής αξίας των εγχώριων και ξένων B2B πωλήσεων αντίστοιχα έγιναν με πίστωση.

Το ποσοστό αθέτησης πληρωμών που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο για τη Δυτική Ευρώπη, κάτι που μπορεί να οφείλεται στη σημαντικά χαμηλότερη αναλογία απλήρωτων τιμολογίων που αφορούν πελάτες εξωτερικού (14%) σε σύγκριση με εγχώριους πελάτες (49,1% της συνολικής αξίας των επί πιστώ- σει Β2Β πωλήσεων). Κάτι τέτοιο αντανακλά το κατά πολύ υψηλότερο επίπεδο πτωχεύσεων στην Ελλάδα από ό,τι στην πλειονότητα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

Το ποσοστό αθέτησης πληρωμών που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο για τη Δυτική Ευρώπη, κάτι που μπορεί να οφείλεται στη σημαντικά χαμηλότερη αναλογία απλήρωτων τιμολογίων που αφορούν πελάτες εξωτερικού (14%) σε σύγκριση με εγχώριους πελάτες (49,1% της συνολικής αξίας των επί πιστώ- σει Β2Β πωλήσεων). Κάτι τέτοιο αντανακλά το κατά πολύ υψηλότερο επίπεδο πτωχεύσεων στην Ελλάδα από ό,τι στην πλειονότητα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

Κατά το παρελθόν έτος, επιπροσθέτως, τα ποσοστά αθέτησης εγχώριων πληρωμών στην Ελλάδα ήταν διπλάσια από εκείνα των ξένων πελατών.

Κατά το παρελθόν έτος, επιπροσθέτως, τα ποσοστά αθέτησης εγχώριων πληρωμών στην Ελλάδα ήταν διπλάσια από εκείνα των ξένων πελατών.

Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ εκτεθειμένες στον κίνδυνο μη πληρωμής από εγχώριες συναλλαγές, η διασφάλιση της κερδοφορίας αντιμετωπίζει σειρά από προκλήσεις, μεγαλύτερη των οποίων είναι η είσπραξη των εκκρεμών τιμολογίων, η οποία, κατά μέσο όρο, ανησυχεί περισσότερο τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα (17,5%) από ό,τι στις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης (11,9%).

Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ εκτεθειμένες στον κίνδυνο μη πληρωμής από εγχώριες συναλλαγές, η διασφάλιση της κερδοφορίας αντιμετωπίζει σειρά από προκλήσεις, μεγαλύτερη των οποίων είναι η είσπραξη των εκκρεμών τιμολογίων, η οποία, κατά μέσο όρο, ανησυχεί περισσότερο τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα (17,5%) από ό,τι στις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης (11,9%).

Οι όροι πληρωμής που έχουν χορηγηθεί σε B2B πελάτες, βάσει των στοιχείων που διέθεσαν οι Ελληνες ερωτηθέντες, κυμαίνονται, κατά μέσο όρο, σε διάστημα περίπου 44 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και σαφώς υπερβαίνουν τον μέσο όρο για τη Δυτική Ευρώπη (31 ημέρες).

Οι εγχώριοι πελάτες απολαμβάνουν τους πιο χαλαρούς όρους πληρωμής στη Δυτική Ευρώπη.

Οι πελάτες του εξωτερικού καλούνται να εξοφλούν τα τιμολόγια -κατά μέσο όρο- έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι οι εγχώριοι πελάτες.

Αυτό μπορεί να υποδεικνύει το γεγονός πως οι Ελληνες ερωτηθέντες αντισταθμίζουν το υψηλό επίπεδο αθέτησης πληρωμών των εγχώριων πελατών με τις ταχύτερες πληρωμές των πελατών εξωτερικού.

Αυτό μπορεί να υποδεικνύει το γεγονός πως οι Ελληνες ερωτηθέντες αντισταθμίζουν το υψηλό επίπεδο αθέτησης πληρωμών των εγχώριων πελατών με τις ταχύτερες πληρωμές των πελατών εξωτερικού.

Ωστόσο, κατά το παρελθόν έτος ο μέσος όρος πληρωμής τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων πελατών έχει μειωθεί κατά μέσο όρο εννέα ημέρες.

Αυτό μπορεί να αναγνωστεί ως προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να εξισορροπήσουν τους σφιχτούς οικονομικούς όρους που διέπουν την αγορά, εκτιμά η Atradius.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]