Πόσο θα αυξήσουν οι τράπεζες τα επιτόκια καταθέσεων

Πρόβλεψη για αύξηση των «κόκκινων» δανείων λόγω πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων
25 Νοεμβρίου, 2022
Τα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
25 Νοεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Πόσο θα αυξήσουν οι τράπεζες τα επιτόκια καταθέσεων

25/11/2022

Οι ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα περάσουν μόνο το 50% των επόμενων αναπροσαρμογών που θα κάνει η ΕΚΤ

Το 50% των αυξήσεων που αναμένεται να γίνουν στο εξής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα περάσει στα επιτόκια καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών.

Αυτό επισημαίνουν τραπεζικοί κύκλοι, που γνωρίζουν πολύ καλά πως οι τράπεζες είχαν τα περιθώρια να μην περάσουν μέχρι στιγμής τις αυξήσεις των επιτοκίων στους καταθέτες. Ωστόσο, διστακτικά αλλάζει η πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά από ισχυρές κοινωνικές και όχι μόνον πιέσεις που ασκούνται σε όλη την Ευρώπη για το κλείσιμο της ψαλίδας των επιτοκίων.

Οι καταθέσεις

Παρά την άνοδο του πληθωρισμού στη χώρα μας, οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό όμως δεν θα λειτουργήσει στο διηνεκές, παρατηρούν έγκυροι κύκλοι, μιας και ο πληθωρισμός μειώνει σταδιακά το διαθέσιμο εισόδημα των καταθετών. Συγχρόνως ο Δεκέμβριος είναι κομβικός από κάθε άποψη για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών.

Οι απόψεις διίστανται ξεκάθαρα. Από τη μία οι εποπτικές αρχές σημειώνουν τον κίνδυνο τα κόκκινα δάνεια να αυξηθούν, συνεπεία πληθωριστικών πιέσεων και ενεργειακής κρίσης, και από την άλλη οι ίδιες οι τράπεζες επιμένουν πως αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα ούτε και καταγράφεται κάποια τάση προς αυτήν τη κατεύθυνση, χωρίς όμως να μπορούν να μιλήσουν για το μέλλον. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ανόδου του τουρισμού που κρατάει ζεστή την οικονομία, αλλά και λόγω μικρότερου πληθωρισμού στη χώρα μας από τον μέσο όρο της Ευρώπης, οι ελληνικές τράπεζες είναι εξαιρετικά πιθανόν να έχουν δίκιο και να υπάρξουν μόνον οριακές αυξήσεις σε νέα κόκκινα δάνεια.

Διαχείριση κέρδη

Προς το παρόν, πάντως, η άνοδος των επιτοκίων έχει οδηγήσει σημαντικά κεφάλαια στα ταμεία των τραπεζών χωρίς αυτές να αντιμετωπίζουν τα αντίστοιχα έξοδα που σχετίζονται με τις αποδόσεις που πρέπει να δώσουν στις καταθέσεις ή με νέες προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια. Από τις αρχές του νέου έτους αυτές οι δύο μεταβλητές θα παίξουν και θα οδηγήσουν τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ιδίων, σε περιορισμό των λειτουργικών τους κερδών. Εκτιμάται πως περίπου το μισό των εσόδων από την άνοδο των επιτοκίων θα εκταμιευθεί για να καλύψει αποδόσεις καταθέσεων και προβλέψεις.

Βασικό ερώτημα για τους επενδυτές που κοιτάζουν τις τράπεζες με ένα διαφορετικό πρίσμα αποτελεί η επίδραση που αυτές δέχονται από την άνοδο των επιτοκίων. Η επίδραση αυτή αφορά την κερδοφορία των τραπεζών οι οποίες υπολογίζουν πως τα κέρδη από την ενίσχυση των επιτοκίων θα φθάσουν σε 2 δισ. ευρώ εφόσον αφαιρεθούν από τα έσοδα των τόκων οι αυξημένοι τόκοι των καταθέσεων και οι ενισχυμένες προβλέψεις για κόκκινα δάνεια.

Πιστωτική επέκταση

Σημαντική παράμετρος που τίθεται από τους ξένους επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες είναι η πιστωτική επέκταση μιας και οι ξένοι θεωρούν πως αυτό είναι το κλειδί για υγιή ενίσχυση της κερδοφορίας. Ας σημειωθεί πως τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν προβλέψει καθαρή πιστωτική επέκταση 1,5-2 δισ. ευρώ το καθένα (εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές).

Πηγή: Ναυτεμπορική