Πώς θα μοιραστούν κονδύλια 3,1 δισ. ευρώ για νέες θέσεις απασχόλησης

Τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών στα stress test
6 Αυγούστου, 2021
Πού θα πάνε τα 4 δισ. ευρώ της προκαταβολής από το Ταμείο Ανάκαμψης
6 Αυγούστου, 2021
Δείτε τα όλα

Πώς θα μοιραστούν κονδύλια 3,1 δισ. ευρώ για νέες θέσεις απασχόλησης

06/08/2021

Κονδύλια 3,1 δισ. ευρώ θα έχει στη διάθεσή του ο ΟΑΕΔ, αρχής γενομένης από φέτος, για την επιδότηση νέων θέσεων απασχόλησης.

Τα 2 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ τα υπόλοιπα 1,1 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ.

Όπως έχει δηλώσει ο διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, η αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης θα βρεθεί στο επίκεντρο των δράσεων και των πολιτικών του Οργανισμού το επόμενο διάστημα.

Πιο αναλυτικά, οι πόροι (2 δισ. ευρώ) για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”, θα αφορούν:

– Τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

-Την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

– Τη μεταρρύθμιση της κατάρτισης.

– Την ενίσχυση της μαθητείας.

– Τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Οργανισμού.

– Τον ψηφιακό και οργανωσιακό μετασχηματισμό.

– Την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΑΕΔ.

Όσον αφορά το νέο ΕΣΠΑ, ο ΟΑΕΔ υπέβαλε προτάσεις χρηματοδότησης ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την επόμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027), με σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωμένων πολιτικών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Για πρώτη φορά σχεδιάζεται και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άντλησης πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να εκτοξεύσει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών, ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς πόρους.

Το φθινόπωρο το ν/σ

Ώθηση στην υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων θα δώσει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της κατάρτισης.

Κεντρικοί άξονές του, σύμφωνα με δηλώσεις του υπ. Εργασίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, θα είναι η αξιολόγηση-πιστοποίηση των παρόχων της κατάρτισης, αλλά και των εργαζομένων οι οποίοι θα καταρτίζονται, αλλά και η άντληση κονδυλίων από τα ΕΣΠΑ (σ.σ. το τρέχον και το επόμενο)

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το φθινόπωρο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα αρχικό προσχέδιο θα είναι έτοιμο περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Ένα βασικό περίγραμμα των αλλαγών στην κατάρτιση περιλαμβάνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Πιο αναλυτικά, αυτό προβλέπει:

– Εθνική Στρατηγική για τη διά βίου μάθηση και το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων

“Στόχος είναι η μεταρρύθμιση που στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού.

Η νέα στρατηγική προβλέπει συστηματική και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων, συνδέει την αμοιβή τους και την αμοιβή των καταρτιζομένων με πιστοποιημένη από τρίτους απόκτηση δεξιοτήτων και διασφαλίζει τη διαρκή σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επίσης η μεταρρύθμιση προβλέπει τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες. Συνδεδεμένη επένδυση με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι ένα μεγάλο οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες (ψηφιακές, πράσινες και ήπιες) για το εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα από ένα στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών στις δεξιότητες και των αναγκών κάθε ομάδας στόχου”, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Σχέδιο.

– Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ

Το Σχέδιο Ανάκαμψης αναφέρει πως “ο στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι να ενισχυθούν οι Σχολές Μαθητείας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών (με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών) για την ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

– Νέο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στην αγορά εργασίας. Απλοποίηση μαθησιακών διαδικασιών και ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης”.

– Εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ

“Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ, με έμφαση κυρίως στην απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων”, σημειώνεται.

Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνονται:

– Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών.

– Η βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

– Η προώθηση συνεργασιών με άλλους ενδιαφερόμενους / παρόχους κατάρτισης, ιδίως πανεπιστήμια.

Επίσης προωθείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ΛΑΕΚ για τη χρηματοδότηση των εταιρειών σε προγράμματα κατάρτισης.

– Μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στο ίδιο Σχέδιο σημειώνεται πως “επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιταχύνοντας την εφαρμογή του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε στο τέλος του 2020.

Η μεταρρύθμιση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

– Την ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ).

– Την ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών εξετάσεων, πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (e-learning και αντίστοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης) και ανάπτυξη και πιστοποίηση 200 επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας”.

Στρατηγική εξωστρέφεια

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας, με την αμέριστη στήριξη του υπουργείου Εργασίας, έχουν ήδη υλοποιηθεί συνεργασίες με:

– Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την αναβάθμιση δεξιοτήτων εποχικά εργαζόμενων στον τουρισμό.

– Τη UNICEF, για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νέων μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

– Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, για την αποτελεσματικότερη σύζευξη και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανέργων στην αγορά εργασίας.

– Την Google.

– Τη Cisco.

– Την Amazon.

Επίσης ο ΟΑΕΔ προχώρησε στην αναβάθμιση, ενίσχυση και επανεκκίνηση της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), διευρύνοντας το στελεχιακό δυναμικό της και αναπτύσσοντας καινούργια εργαλεία για την παροχή εξατομικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών εξεύρεσης προσωπικού στις επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων.

Στόχος της ΜΕΜΜΕ είναι η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της και την ευρύτατη “δεξαμενή” βιογραφικών”.

Περαιτέρω, ο ΟΑΕΔ:

– Διαδραματίζει και έναν κεντρικό ρόλο στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) για την απολιγνιτοποίηση των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρεόπολης στην Πελοπόννησο. Με περίπου 107 εκατ. ευρώ, ο ΟΑΕΔ θα στηρίξει τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που θα πληγούν από τη διαδικασία μετάβασης.

– Συνδιαμορφώνει το πλαίσιο πολιτικής σε πεδία που ρυθμίζουν η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, το Στρατηγικό Πλαίσιο για την Απασχόληση με έμφαση στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης κ.ά.

Δράσεις εν μέσω πανδημίας

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας “σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έκτακτα μέτρα για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού μέσω ενός αποτελεσματικού διχτυού κοινωνικής προστασίας. Επίσης ενεργοποιήθηκαν σύγχρονα και ενισχυμένα προγράμματα επιδότησης της εργασίας για την προώθηση της απασχόλησης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ενώ δημιουργήθηκαν υπηρεσίες και εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και τη διεύρυνση συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς”.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δημιουργήθηκαν 13.189 νέες θέσεις εργασίας μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση κατά 117% και 71% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και του 2019. Εξάλλου, στο πρώτο τρίμηνο του 2021 ο Οργανισμός κατέβαλε συνολικά 522 εκατ. ευρώ για επιδόματα, παροχές, βοηθήματα και επιχορηγήσεις θέσεων εργασίας σε σχεδόν 500.000 πολίτες και επιχειρήσεις. 

Πηγή: Capital.gr