Πώς να γλιτώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Ρεκόρ κατασχέσεων για χρέη στο Δημόσιο
16 Ιουνίου, 2017
Τράπεζες: Χωρίς ελπίδα διάσωσης τα τρία στα δέκα κόκκινα δάνεια
16 Ιουνίου, 2017
Δείτε τα όλα

Πώς να γλιτώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

[:el]16/06/2017

Αφού καταργήθηκε η δυνατότητα εκχώρησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο δημόσιο, συνεχίζεται και για τη φετινή χρονιά, όπως και πέρυσι, η δυνατότητα κατάθεσης αγωγής ή διαταγής πληρωμής ώστε να μην φορολογηθεί ο ιδιοκτήτης ακινήτου για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει από τον ενοικιαστή.

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής του δήλωσης ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει καταθέσει διαταγή πληρωμής ή αγωγή  διεκδίκησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων  του 2016.

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152) προστέθηκε στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) νέα παράγραφος 4, η οποία ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά, ορίζεται ότι:

Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,

Α) έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων

Β) ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκε, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8.

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών αγωγών και διαταγών πληρωμής για το 2017 είναι η 30η Ιουνίου 2017, εάν δεν υπάρξει κάποια παράταση.

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής/απόδοσης μισθίου είναι πιο απλή και σύντομη από την τακτική αγωγή μισθωμάτων, και δεν απαιτεί συζήτηση σε ακροατήριο, αλλά προϋποθέτει:

α)    ενεργό μισθωτήριο (δεν έχει λήξει η μίσθωση) και
β)  το πρόσθετο  χρονικό και οικονομικό κόστος επίδοσης εξώδικης όχλησης  για καταβολή των καθυστερουμένων μισθωμάτων δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης.

Εάν το μηνιαίο μίσθωμα είναι μέχρι 600,00€ αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο, ενώ εάν το μηνιαίο μίσθωμα είναι υψηλότερο, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου που βρίσκεται το μίσθιο.

Η δικαστική δυνατότητα αποφυγής φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων μέχρι την καταβολή τους από τον ενοικιαστή, είναι συμφέρουσα για συσσωρευμένα ή υψηλά μισθώματα, καθώς σε άλλη περίπτωση τα δικαστικά έξοδα καθιστούν ασύμφορη την δικαστική λύση διότι το κόστος εξόφλησης του φόρου ανέρχεται στα ιδία η και χαμηλότερα επίπεδα.

Πηγή: Capital.gr[:]