Πώς δίνεται έκπτωση φόρου για πρόσληψη νέων ή μακροχρόνια ανέργων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Επιδότηση για απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού
25 Ιανουαρίου, 2019
Διασταυρώσεις σε 140 χώρες για υπαγωγή στον νέο “νόμο Κατσέλη”
28 Ιανουαρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Πώς δίνεται έκπτωση φόρου για πρόσληψη νέων ή μακροχρόνια ανέργων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

25/01/2019

Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τα φορολογικά κίνητρα του υπουργείου Οικονομικών, προς επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους ή μακροχρόνια άνεργους. Ισχύει για το φορολογικό έτος 2019, ενώ μπορεί να επεκταθεί έως το 2023.

Προσαυξημένες κατά 50% θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εργοδοτικές εισφορές που αφορούν νεοπροσλαμβανόμενους άνεργους. Όπως δε, ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, η έκπτωση θα αφορά το φορολογικό έτος 2019 και θα μπορεί να επεκταθεί για έως και 5 χρόνια.

Φορολογικά κίνητρα, έως το 2023, σε εργοδότες που προσλαμβάνουν άνεργους, αυξάνοντας τον αριθμό των εργαζόμενών τους, προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που ενεργοποιεί πρόσφατη διάταξη νόμου (ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2018). Αφορά δε, την πρόσληψη νέων αλλά και μακροχρόνια ανέργων προβλέποντας ότι για τις νέες αυτές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα υπάρχει προσαύξηση 50% των εργοδοτικών εισφορών που εκπίπτουν από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα, μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού. Οι πρόνοιες αυτές, προβλέφθηκαν με νόμο αρχικά το 2013.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι η έκπτωση των προσαυξημένων κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών των απασχολουμένων και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού (8.204 ευρώ εφόσον ο μισθός υπολογιστεί στα 586 ευρώ) αφορά το φορολογικό έτος 2019 και έχει ισχύ έως και 5 χρόνια, για προσλήψεις άνεργων έως 30 ετών ή μακροχρόνια άνεργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ).

Μάλιστα, επισημαίνει ότι το φορολογικό κίνητρο εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου. Ξεκαθαρίζεται δε, ότι σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για οποιοδήποτε από τα παραπάνω έτη, το κίνητρο παύει να χορηγείται για το έτος αυτό αλλά και για τα επόμενα έτη.

Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου που μέχρι πρότινος εργαζόταν σε συνδεδεμένη εταιρεία με αυτήν που κάνει την πρόσληψη, και η πρώτη εταιρεία είχε κάνει χρήση του φορολογικού κινήτρου, αυτό δεν μπορεί να χορηγηθεί και στη δεύτερη εταιρεία για τον ίδιο υπάλληλο. Όμως, η νέα εταιρεία μπορεί να εκπέσει τις προσαυξημένες εργοδοτικές εισφορές τα υπολειπόμενα έτη από το έτος μετακίνησης του υπαλλήλου.

Το προσαυξημένο ποσό κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες αφαιρείται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε φορολογικού έτους στο οποίο κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, υπεύθυνη δήλωση στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση για κάθε μήνα του έτους υπαγωγής καθώς και του προηγούμενου έτους αυτού, ο μέσος όρος των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, καθώς και το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης για τα ως άνω έτη.

Να σημειωθεί ότι αθροιστικά, βάσει της αρχικής διάταξης νόμου του 2013, για να εφαρμοστεί η έκπτωση, θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά:

α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους και

β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.

Βέβαια, για τον υπολογισμό των περιπτώσεων α’ και β’ δεν προσμετρώνται:

α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου,

β) η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του,

γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και

δ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

Πηγή: Euro2day.gr