Ποιοι δανειολήπτες δικαιούνται κρατική επιδότηση για 5 χρόνια

Οδικός χάρτης για την πάγια ρύθμιση
6 Αυγούστου, 2021
Πώς θα γίνονται οι διασταυρώσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες
6 Αυγούστου, 2021
Δείτε τα όλα

Ποιοι δανειολήπτες δικαιούνται κρατική επιδότηση για 5 χρόνια

06/08/2021

Προσκλητήριο στους ευάλωτους δανειολήπτες με δάνειο που φέρει ως εγγύηση την πρώτη κατοικία, οι οποίοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την οδό της πτώχευσης, απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών και τους καλεί να ενταχθούν στη ρύθμιση των 240 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και των 420 δόσεων για τα χρέη προς τις τράπεζες. Η ένταξη των εν λόγω νοικοκυριών στη ρύθμιση εξυγίανσης συνεπάγεται δύο οφέλη: αφενός, τη μηνιαία και για 5 έτη επιδότηση της δόσης από 70 έως 210 ευρώ από το Δημόσιο, αφετέρου την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της δόσης -πλην της επιδότησης- που θα πληρώνει ο δανειολήπτης από τη μηνιαία δόση θα καταβάλλεται κανονικά χωρίς διακοπή άνω των 3 μηνών. Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν στη Realnews ότι οι δανειολήπτες που θα μπορούσαν -δυνητικά- να επωφεληθούν από τη ρύθμιση εξυγίανσης με κρατική επιδότηση της δόσης για 5 χρόνια ξεπερνούν τους 60.000. Η περίμετρος αυξάνεται αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι, πέραν των ευάλωτων, όπως τα ορίζει ο νόμος της δεύτερης ευκαιρίας, οικονομικά νοικοκυριών, την ένταξή τους στη ρύθμιση μπορούν να αιτηθούν και οι υπόλοιποι δανειολήπτες, με τη διαφορά ότι δεν θα λάβουν κρατική επιδότηση και ο αριθμός των δόσεων θα περιορίζεται σε συνάρτηση με το ύψος της συνολικής περιουσίας τους (εισοδήματα, ακίνητα κ.λπ.).

Για να μπορεί ο δανειολήπτης να επιδοτηθεί από το ελληνικό Δημόσιο με το επίδομα στέγασης, θα πρέπει να πληροί τα εξής οικονομικά κριτήρια: Να έχει ετήσιο εισόδημα, δηλωθέν στην εφορία, από 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 21.000 ευρώ για 5μελή οικογένεια. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό) και τα 180.000 ευρώ για 5μελή οικογένεια.

Η διαδικασία

Από τη στιγμή που ένας δανειολήπτης στεγαστικού, καταναλωτικού, επαγγελματικού ή άλλης μορφής δανείου έχει βάλει ενέχυρο την πρώτη κατοικία και πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο προνομιακό καθεστώς της κρατικής επιδότησης της μηνιαίας δόσης για 5 έτη, οι τράπεζες θα προχωρήσουν τη ρύθμιση του δανείου του, οι δόσεις του οποίου δύναται -εφόσον βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομικά κατάσταση- να φτάσουν και τις 420. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν -πλην των οικονομικών κριτηρίων- και τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο δανειολήπτης, το ελληνικό Δημόσιο θα βγάζει τον λογαριασμό της μηνιαίας δόσης που θα επιδοτεί. Το εύρος της κρατικής επιδότησης κυμαίνεται από 70 ευρώ έως και 210 ευρώ τον μήνα. Το επίδομα θα καταβάλλεται από το Δημόσιο για 5 χρόνια, δίνοντας τη χρονική δυνατότητα στον δανειολήπτη να αυξήσει το εισόδημά του και, όταν σταματήσει η επιδότηση της δόσης, να επανέλθει στην κανονικότητα ή να προχωρήσει (εφόσον συνεχίζει να μην αντέχει το βάρος της δόσης) σε πώληση του ακινήτου.

Πλειστηριασμός

Σε αντίθεση με τους δανειολήπτες που θα αι-τηθούν πτώχευση με ρευστοποίηση της περιουσίας τους και παραχώρηση του ακινήτου τους (της πρώτης κατοικίας) στον Φορέα Ανάκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποί-ος θα λειτουργήσει από την άνοιξη του 2022, οι ευάλωτοι δανειολήπτες που θα επιλέξουν τη ρύθμιση εξυγίανσης θα προστατεύονται από τον πλειστηριασμό υπό την εξής προϋπόθεση:

Στην περίπτωση που κληθούν με βάση τη χρονική περίοδο της ρύθμισης να πληρώσουν τμήμα της μηνιαίας δόσης του δανείου (το υπό-λοιπο θα καλύπτεται για 5 χρόνια από το Δη-μόσιο), θα πρέπει να εξυπηρετούν κανονικά το δάνειο, χωρίς η καθυστέρηση πληρωμής να ξεπεράσει τους 3 μήνες. Αν επί 3 μήνες ο δανειολήπτης δεν καταβάλει το μέρος της δό-σης που του αναλογεί, τότε η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Μπαράζ αιτήσεων

Πηγές του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν στην «R» ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ένταξη στη ρύθμιση εξυγίανσης από τους δανειολήπτες και μόλις στους 2 μήνες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας -ξεκίνησε την 1η Ιουνίου- οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 30.000 και αφορούν τη ρύθμιση οφειλών προς το Δη-μόσιο (κυρίως εφορία), αλλά και δανείων. «Οι περισσότεροι δεν έχουν ενημερωθεί γι’ αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είχε συνδεθεί μέχρι το προηγούμενο 10ήμερο με τη βάση δεδομένων των τραπεζών. Αυτό έγινε και πλέον ο δανειολήπτης μπορεί να κάνει την αίτησή του και να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του», τονίζει πηγή του υπουργείου Οικονομικών. Από την πλευρά των τραπεζών αναφέρεται ότι έως σήμερα έχουν αιτηθεί ένταξη στη ρύθμιση εξυγίανσης δανειολήπτες με 3 δισ. ευρώ στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια. Βέβαια, η μεγάλη πρόκληση εφεξής -κυρίως για τις τράπεζες- είναι να πειστούν οι δανειολήπτες να προχωρήσουν στη ρύθμιση των οφειλών τους αξιοποιώντας την επιδοματική πολιτική του Δημοσίου, προκειμένου να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τους πλειστηριασμούς.

Πηγή: Realnews