Οδικός χάρτης για την πάγια ρύθμιση

Οι 1+3 επιλογές για την εξόφληση πρόσθετου φόρου
6 Αυγούστου, 2021
Ποιοι δανειολήπτες δικαιούνται κρατική επιδότηση για 5 χρόνια
6 Αυγούστου, 2021
Δείτε τα όλα

Οδικός χάρτης για την πάγια ρύθμιση

06/08/2021

Οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν, οι προϋποθέσεις ένταξης, οι δόσεις και οι εξαιρέσεις

Να ανοίξει τις «πύλες» της από την 1η Οκτωβρίου η πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων περιμένουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία, οι οποίοι είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής και η οποία κατά την 1η.11.2019 ήταν σε ισχύ και απωλέσθη μετά την ημερομηνία αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση έχει ήδη ανοίξει από τις 12 Ιουλίου 2021 για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία και έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή κριτηρίων, εισοδηματικών και περιουσιακών, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις εγκαίρως εν όψει και των νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων που έρχονται από τις δηλώσεις εισοδήματος και εν συνεχεία τον ΕΝΦΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση, την εν λόγω ρύθμιση αναμένουν εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεοι, αφού είναι αξιοσημείωτο, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ότι μόνο στο πρώτο τετράμηνο στην κατηγορία οφειλετών που χρωστούν από 500 έως 10.000 ευρώ καταγράφεται αύξηση κατά 37.117 φορολογούμενους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 φτάνοντας το 1.499.793, μεταξύ 10.000-100.000 ευρώ επιπλέον 11.009 οφειλέτες φτάνοντας τους 270.245, από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ προστέθηκαν 1.878 νέοι οφειλέτες φτάνοντας τους 38.665 και από 1 εκατ. ευρώ και πάνω προστέθηκαν άλλοι 236 φτάνοντας τους 8.517 οφειλέτες. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ με ένα νέο χρηστικό οδηγό δίνει αναλυτικές οδηγίες για τις οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, τις προϋποθέσεις ένταξης και τις εξαιρέσεις που ισχύουν:

 1. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία, ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, ή προσωρινής διαταγής.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

* οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών και

* οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

* οι οφειλές, οι οποίες μετά την 1η/11/2019 και μέχρι και τις 25/02/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 ή στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ., της οποίας οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι οι οφειλές υπήχθησαν στη ρύθμιση για πρώτη φορά.

 1. Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

* Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν αθωωθεί κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

* Οφειλές οι οποίες σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων δεν δύνανται να ρυθμίζονται (π.χ. παρ. 2 του άρ. 22 του ν.4002/2011 σχετικά με την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών).

* Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1η.11.2019 ήταν σε ισχύ και μετά την ημερομηνία αυτή απωλέσθη.

 1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση;

* Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).

* Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).

* Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή (ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, λογιστές φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.

 1. Σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη;

* Από 2 έως 48, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό έλεγχο καθώς και για μη φορολογικές οφειλές.

* Από 2 έως 24 για όλες τις υπόλοιπες οφειλές.

* Ο αριθμός των δόσεων είναι έως 48, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 24, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30. Βεβαίως, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων.

 1. Από τι εξαρτάται ο αριθμός των δόσεων;

* Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η βιωσιμότητα τεκμαίρεται από τα στοιχεία που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση. 

* Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για τις οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσοστού μηνιαίας δόσης, ως εξής:

* Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό προσδιοριστεί, κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ή το συνολικό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, ή έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα τα έτη αυτά, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.

* Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχουν αυτά προσδιοριστεί, των τριών τελευταίων πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών, ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τον μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής. 

 1. Σε περίπτωση που έχω βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου πώς θα τις ρυθμίσω;

Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο, συνεπώς πρέπει να υποβάλλετε αίτηση ρύθμισης σε κάθε μία από αυτές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην αρχική οθόνη, υπάρχει σχετικό πεδίο «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής», με δυνατότητα επιλογής της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου όπου υπάρχουν ανοικτές οφειλές, που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

 1. Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;

Μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση ρύθμισης και να πληρώσετε με τη νέα Τ.Ρ.Ο. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησής σας σε φορέα είσπραξης.

 1. Πότε απόλλυται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

* Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,

* δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

* δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί),

* έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.

* Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι του ν.4152/2013 η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

 1. Πώς υπολογίζεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνεται η ρύθμιση;

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις ο τόκος είναι περίπου στο 0,73%.
Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%. Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

 1. Είχα ρύθμιση η οποία ήταν σε ισχύ την 01/11/2019 και σήμερα έχει απολεσθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Με το άρθρο 292 του Ν. 4738/2020, τροποποιήθηκε η παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019, και παρέχεται δεύτερη ευκαιρία για απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις. Στο εξής, οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση εν ισχύ την 01.11.2019, η οποία απωλέσθη μετά την ημερομηνία αυτή, υπάγονται σε πάγια ρύθμιση, εφόσον όμως πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αναφέρονται, στην απόφαση Α.1127/2021.

 1. Είχα ρύθμιση η οποία ήταν σε ισχύ την 01/11/2019 και σήμερα έχει απολεσθεί. Από πότε μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την υπαγωγή σε πάγια ρύθμιση(Ρ7), για όσους πληρούν τα κριτήρια της Α.1127/2021;

Σύμφωνα με την Απόφαση Α.1160/2021, οι οφειλέτες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 (εξαιρέσεις), της απόφασης Α. 1127/2021, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση από τη 12η/07/2021. Οι υπόλοιποι οφειλέτες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση από την 1η/10/2021.

 1. Είχα ρύθμιση η οποία ήταν σε ισχύ την 01η/11/2019 και την απώλεσα. Εάν σύμφωνα με την Α.1127/2021 ρυθμίσω αυτά τα χρέη σε πάγια ρύθμιση Ν. 4152/2013, αλλά την απολέσω εκ νέου, θα έχω δυνατότητα να τα ξαναρυθμίσω σε πάγια ρύθμιση;

Όχι.

Πηγή: Ναυτεμπορική