Ποιες εταιρείες δικαιούνται επιδότηση για πάγιες δαπάνες

Το Ταμείο Ανάκαμψης παίρνει «σάρκα και οστά»
28 Μαΐου, 2021
Τα τέσσερα μέτρα στήριξης που ξεκινούν μετά την 1η Ιουνίου
28 Μαΐου, 2021
Δείτε τα όλα

Ποιες εταιρείες δικαιούνται επιδότηση για πάγιες δαπάνες

28/05/2021

Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα, με χιλιάδες επιχειρήσεις να στέλνουν τον «λογαριασμό» φόρων και εισφορών στο υπουργείο Οικονομικών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιδότηση των πάγιων δαπανών, πού μπαίνει ο «κόφτης».

Φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ύψους 500 εκατ. ευρώ θα πληρώνει έως το τέλος του έτους το δημόσιο, για επιχειρήσεις οι οποίες χτυπήθηκαν από την πανδημία με πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020.

Η πλατφόρμα του υπουργείου Οικονομικών για την επιδότηση παγίων δαπανών αναμένεται να ανοίξει αύριο ή τη Δευτέρα, όπως είπε σήμερα ο Χρήστος Σταϊκούρας και οι επιχειρήσεις, αφού κάνουν νωρίτερα τη φορολογική τους δήλωση, θα λαμβάνουν, σε συνάρτηση με τις ζημιές που υπέστησαν και τις ενισχύσεις που έλαβαν, ένα πιστωτικό στο Taxis και ένα ακόμα στον ΕΦΚΑ. Με αυτά θα πληρώνουν, μέσω συμψηφισμού, φόρους και εισφορές έως το τέλος του έτους.

Το πρόγραμμα είναι έτοιμο, τα κεφάλαια είναι διασφαλισμένα, αλλά για να «τρέξει» η διαδικασία θα πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία που αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις, ώστε η πλατφόρμα να βγάζει αυτόματα τα ποσά που δικαιούται η κάθε πληγείσα επιχείρηση. Ο ιδιοκτήτης της θα είναι αυτός ο οποίος στη συνέχεια θα κάνει τη «μοιρασιά» του πιστωτικού ανάμεσα σε φόρους και εισφορές, καλύπτοντας τις ανάγκες του έως το τέλος του 2021. Με τον τρόπο αυτό, οι πληγείσες επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ανάσα ρευστότητας και το υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει την είσπραξη εσόδων και εισφορών, καθώς πρακτικά τα κεφάλαια των ενισχύσεων βγαίνουν από τη μία «τσέπη» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μπαίνουν στην άλλη.

Οι δικαιούχοι

Οι ενισχύσεις θα υπολογιστούν ως ποσοστό των πάγιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  1. Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
  2. Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  3. Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
  4. Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
  5. Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Το ύψος

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Όλα αυτά, όπως προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο του Ε3, αποτυπώνονται στο έντυπο όπως άλλωστε και όλες οι ενισχύσεις τις οποίες έλαβαν οι επιχειρήσεις στη διάρκεια του περασμένου έτους για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος των 500 εκατ. ευρώ.

Πρακτικά λοιπόν θα ακολουθηθεί «μοντέλο επιστρεπτέας», όπου πρώτα γίνονταν οι αιτήσεις και στη συνέχεια έβγαινε το ποσό των ενισχύσεων. Αυτό θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου και θα είναι σαφώς υψηλότερο για επιχειρήσεις οι οποίες βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού με πτώση τζίρου πάνω από 30%. Το «διαβατήριο» όμως θα σφραγίζει πτώση τζίρου πάνω από 30%.

Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:

  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Euro2day.gr