Πλειστηριασμοί: 800 είναι προγραμματισμένοι να γίνουν αυτή την εβδομάδα

Δάνεια έως 1,5 εκατ. Ευρώ σε ΜμΕ με το 40% άτοκο
3 Ιουνίου, 2022
Ποιοι παίρνουν τα περισσότερα δάνεια από τις τράπεζες το 2022
3 Ιουνίου, 2022
Δείτε τα όλα

Πλειστηριασμοί: 800 είναι προγραμματισμένοι να γίνουν αυτή την εβδομάδα

03/06/2022

«Η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται πλέον»

Μόνο αυτή την εβδομάδα είναι προγραμματισμένοι να γίνουν 800 πλειστηριασμοί.

Το παραπάνω ανέφερε στην ΕΡΤ δικηγόρος.

Πώς σώνεται το σπίτι

Η μόνη προστασία που υπάρχει, από την στιγμή που θα έρθει το ειδοποιητήριο για τον πλειστηριασμό είναι να ανήκει κάποιος στην κατηγορία των ευάλωτων πολιτών, και να μπορεί να βγάλει το αντίστοιχο πιστοποιητικό, είπε.

Η κ. Κορσάνου απάντησε και σε μια σειρά ερωτήσεων:

Υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον από πλειοδότες; Ποιο είναι το προφίλ τους;

Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον, κυρίως από ιδιώτες-επενδυτές.

Μπορεί ο οφειλέτης τελευταία στιγμή να πετύχει ρύθμιση και να μην χάσει το σπίτι του;

Υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να γίνει μια διαπραγμάτευση.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός μπορεί να μπλοκάρει πλειστηριασμό;

Μπορεί, αλλά υπό προϋποθέσεις. Η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται πλέον, διευκρίνισε η κ. Κόρσανου.

Ποιοι είναι ευάλωτοι δανειολήπτες

Κατά την ισχύουσα, σήμερα, ΚΥΑ Δ13οικ. 10747/256/6.3.2019 (ΦΕΚ Β’ 792/6.3.2019, «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης») και δη το άρθρο 4 §2 αυτής, τα περιουσιακά κριτήρια για να ανήκει κάποιος στην κατηγορία ευάλωτος δανειολήπτης είναι:

α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

Σύνθεση Νοικοκυριού:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 7.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη έως 10.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη έως 14.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη έως 17.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω έως 21.000 ευρώ

γ. Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Οι αιτήσεις που δεν γίνονται δεκτές

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

  • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
  • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
  • δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
  • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1».

Πηγή: In.gr