Παράταση στον αναπτυξιακό νόμο

Ιχθυοτροφεία και Ξενοδοχεία στη μάχη για τα κόκκινα
12 Δεκεμβρίου, 2016
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
15 Δεκεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Παράταση στον αναπτυξιακό νόμο

[:el]15/12/2016

Κατά ένα μήνα – μέχρι τις 20 Ιανουαρίου – παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη επιχειρήσεων στα προγράμματα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του νέου αναπτυξιακού νόμου. Η προθεσμία έληγε στις 20 Δεκεμβρίου και το υπουργείο Οικονομίας-Ανάπτυξης αποφάσισε να την παρατείνει προς διευκόλυνση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες προετοιμασίες.

Το πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα» απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Δεν υπάρχουν περιορισμοί μεγέθους και “ηλικίας” των επιχειρήσεων (πόσο καιρό λειτουργούν), Μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων και έξοδα εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Στο καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ του Νέου Επενδυτικού Νόμου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων, υπό ίδρυση και υφιστάμενων επιχειρήσεων (με έως 7 έτη λειτουργίας).

Σημειώνεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως «νέες», επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές.

Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» παρέχονται σχεδόν όλες οι δέσμες κινήτρων του Νέου Επενδυτικού Νόμου. Συγκεκριμένα:

  • Επιχορήγηση υπό προϋποθέσεις (με μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 31,50% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης και έως 45% ενίσχυση μόνο τα ειδικά επενδυτικά σχέδια ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με maximum ποσοστό ενίσχυσης 45%, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.
  • Φορολογική απαλλαγή με maximum ποσοστό 45%, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.
  • Eπιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης με μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 45%, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Η σχετική ανακοίνωση:

[13.12.2016]

%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1-1

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι παρατείνονται για έναν μήνα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 20η Δεκεμβρίου 2016.
 

Από το Γραφείο Τύπου

 [:]