Παράταση στο ΕΣΠΑ

Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής για το πακέτο Juncker
13 Απριλίου, 2016
ΕΣΠΑ και φορολογία
14 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Παράταση στο ΕΣΠΑ

[:el]14/4/2016

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία έληγε κανονικά αύριο, Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00. Η νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ηλεκτρονικών φακέλων είναι η Τρίτη 10η Μαΐου 2016, και ώρα 17:00.

Να σας επισημάνουμε ότι λόγος της παράστασης είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό και όχι η αδυναμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λόγω αποχής των λογιστών έως τις 18 Απριλίου 2016.[:]