ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Φ.Α.Π. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
31 Ιουλίου, 2013
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2012
31 Ιουλίου, 2013
Δείτε τα όλα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα Νομικά Πρόσωπα ΑΕ – ΕΠΕ παρατείνεται έως 28/06/2013. ΠΟΛ.1122_30.5.2013