ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Φ.Α.Π. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ
31 Ιουλίου, 2013
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
31 Ιουλίου, 2013
Δείτε τα όλα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Φ.Α.Π. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η προθεσμία υποβολής φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων παρατείνεται έως 28/06/2013 (ΠΟΛ.1099/08/05/2013).