Παράταση έως τις 4 Μαϊου για επικαιροποίηση δικαιολογητικών του ν. Κατσέλη

Επίσημη έναρξη των τεσσάρων δράσεων με προκηρύξεις
12 Φεβρουαρίου, 2016
ΕΣΠΑ: Ιούνιο του 2016 η εκταμίευση των χρημάτων για τα 4 νέα προγράμματα
19 Φεβρουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Παράταση έως τις 4 Μαϊου για επικαιροποίηση δικαιολογητικών του ν. Κατσέλη

[:el]19/2/2016

Παρατείνεται έως τις 4 Μαΐου 2016 η προθεσμία για την επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη, η οποία λήγει σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2016.

Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,  η συγκεκριμένη διάταξη αφορά στην υποχρέωση των δανειοληπτών των όποιων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου του 2015 και δεν προσδιορίστηκε η συζήτηση της αίτησής τους μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Η παράταση δόθηκε λόγω του όγκου των αιτημάτων προς τα τραπεζικά ιδρύματα για χορήγηση των βεβαιώσεων οφειλών στους δανειολήπτες και της αδυναμίας των τραπεζικών ιδρυμάτων να τα διεκπεραιώσουν εγκαίρως.

Επιπλέον, όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μεταγενέστερα, επειδή για τον ίδιο λόγο υπήρχε κίνδυνος να εκπνεύσει η επιπρόσθετη προθεσμία του ενός μηνός που μπορούν να χορηγήσουν τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία για υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών δυνάμει του γ΄ εδαφίου της παρ 4. του αρ. 4 του Ν. 3869/2010, η δυνάμενη να χορηγηθεί προθεσμία επιμηκύνθηκε σε δύο μήνες.[:]