Οκτώ αλλαγές στο ν. Κατσέλη και τροποποιήσεις στον εξωδικαστικό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
8 τρόποι «σωτηρίας» από τα τεκμήρια
22 Ιανουαρίου, 2018
192 εκατ. για την ενίσχυση των «μικρών δυνάμεων»
24 Ιανουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Οκτώ αλλαγές στο ν. Κατσέλη και τροποποιήσεις στον εξωδικαστικό


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]23/01/2018

Τεχνική βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ζητούν οι θεσμοί. Κομβικές οι αλλαγές που προτείνονται για το νόμο Κατσέλη. Πώς θα αποφευχθεί η κατάχρηση του νόμου από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Πότε πρέπει να υιοθετηθούν οι τροποποιήσεις. Τι ζητείται για το τραπεζικό απόρρητο και το πλαίσιο για τους εγγυητές.

Τη λήψη σειράς μέτρων για τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης οφειλών, αλλά και την αυστηροποίηση του νόμου Κατσέλη, επιτάσσει η έκθεση της Κομισιόν για τη συμμόρφωση της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα νέα προαπαιτούμενα που θέτουν οι θεσμοί ενόψει της τέταρτης αξιολόγησης, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή του πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018, οι αρχές θα πρέπει να προβούν σε αξιολόγηση του πλαισίου για τον εντοπισμό και την επίλυση ενδεχόμενων διοικητικών και τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την υποβολή της αίτησης έως και το σημείο συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του δανεισμού μεταξύ οφειλετών και πιστωτών.

Μάλιστα ορίζεται ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2018, τα εμπόδια αυτά πρέπει να εξαλειφθούν και όπου απαιτηθεί να υπάρξουν οι αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αρχές καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του νόμου, καθώς αναμένεται η αύξηση του αριθμού των δανειοληπτών που θα προσφύγουν σ’ αυτόν, καθώς πλέον, πέραν των επιχειρήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) θα διεκπεραιώνεται και η διευθέτηση οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα οι θεσμοί καλούν την κυβέρνηση να μειώσει το διοικητικό φόρτο κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, να διευρυνθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης των στοιχείων των δανειοληπτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και να εφαρμόσει αποτελεσματικές προσεγγίσεις και λύσεις για την αντιμετώπιση παραλείψεων, αποκλίσεων, λαθών και ανακριβειών στις αιτήσεις. Επίσης καλεί την κυβέρνηση να εξουσιοδοτήσει τον αρμόδιο υπουργό προκειμένου να εκδώσει μια υπουργική απόφαση για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν την αμοιβή των συντονιστών.

Σε ό,τι αφορά το νόμο Κατσέλη, οι αρχές έχουν κληθεί να διενεργήσουν μελέτη-έκθεση που να παρουσιάζει:

α) τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα δικαστήρια που ασχολούνται με τις υποθέσεις του και

β) προτάσεις για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ελλείψεων ιδίως ως προς την ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων αλλά και τις διαδικαστικές καταχρήσεις.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της έκθεσης θα συζητηθούν με τα θεσμικά όργανα και θα ληφθούν πρόσθετες ενέργειες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων, ιδίως με τη θέση να θεσπιστεί ένας κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των μη αποδεκτών αναφορών, αλλά και για τη σημαντική συντόμευση του χρονικού διαστήματος μεταξύ κατάθεσης της αίτησης και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και εκτελεστικά μέτρα:

1) Να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιλογής για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

2) Να απαιτήσει την παραίτηση από τους οφειλέτες του δικαιώματός τους για τραπεζικό απόρρητο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πιστωτές που συμμετέχουν στη διαδικασία να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

3) Να επιτρέψει στους πιστωτές να ζητήσουν την παροχή κρατικής επιδότησης αντί των δικαιούχων, όταν οι τελευταίοι αδυνατούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα προφύλαξης των συμφερόντων του κράτους εντός των ορίων των κατανεμημένων ποσών.

4) Να προβλέπουν ότι οι οφειλέτες δεν δικαιούνται προστασίας, αν σκόπιμα υπέπεσαν σε κατάσταση αφερεγγυότητας, ενώ η αυτόματη αναστολή αναγκαστικών μέτρων να μην ισχύει όταν οι οφειλέτες παραιτήθηκαν από δύο προηγούμενες αιτήσεις και υπέβαλαν αίτηση εκ νέου.

5) Να θεωρεί ως παραίτηση την ακύρωση της ακρόασης, εάν δεν ζητηθεί νέα ημερομηνία ακρόασης εντός 30 ημερών.

6) Να προβλεφθεί εύλογη προθεσμία για την πληρωμή της διαφοράς μεταξύ της χαμηλότερης δόσης που ορίστηκε από το Δικαστήριο και της υψηλότερης δόση που καθορίστηκε κατ’ αναίρεση.

7) Να προβλέπει το δικαίωμα των εγγυητών που εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους βάσει της εγγύησης να υποκαταστήσουν τον πιστωτή στο σχέδιο αποπληρωμής.

8) Να μειώσει την υποχρέωση παροχής εγγράφων από οφειλέτες, απαιτώντας από τις τράπεζες, αρχές και κάθε άλλη σχετική οντότητα να τα παρέχει στο δικαστήριο.

Πηγή: Euro2day.gr[:]