Οδηγίες από το ΤΧΣ για τα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια

Το euribor «ρίχνει» τις δόσεις των δανείων
15 Ιανουαρίου, 2016
Προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ από την η ΕΕ
15 Ιανουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Οδηγίες από το ΤΧΣ για τα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια

[:el]15/01/2016

Οδηγίες προς τις τράπεζες για τη διαχείριση των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων βρίσκεται προ των πυλών, ανοίγοντας έτσι τον «ασκό του Αιόλου» στο μέτωπο της αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας μας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ίσως και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) πρόκειται να επιλέξει τον σύμβουλο που θα δώσει άμεσα τις κατευθύνσεις για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, ορίζοντας το πλαίσιο της συνεργασίας των τραπεζών, αλλά και επιμέρους βασικά κριτήρια για τις εφεξής αναδιαρθρώσεις δανείων. Ουσιαστικά, ο σύμβουλος θα είναι εκείνος που θα εξειδικεύσει τα κριτήρια βιωσιμότητας των υπερδανεισμένων επιχειρήσεων, θα καθορίσει το πλαίσιο συμμετοχής των τραπεζών (ή των funds) στο μετοχικό κεφάλαιο προβληματικών επιχειρήσεων και θα προσδιορίσει επίσης τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς κλάδους για την ελληνική Οικονομία.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι από τα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια  που υπολογίζονται σε 35 – 40 δισ. ευρώ, περίπου 25 δισ. ευρώ είναι κοινοπρακτικά και άρα θα απαιτηθεί η συνεργασία των τραπεζών. Επιπλέον, από τα επιχειρηματικά δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, το 60% κρίνονται μη βιώσιμα και άρα θα πρέπει να πουληθούν άμεσα. Τα κριτήρια της βιωσιμότητας, πάντως, μελετώνται επισταμένως και σύμφωνα με πληροφορίες, θα οριοθετηθούν αφού προσμετρηθούν διάφοροι συνδυασμοί EBIDTA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και πωλήσεων των εταιρειών.

Οι αναμενόμενες οδηγίες από τον ειδικό σύμβουλο θα έχουν ως επόμενο βήμα τη λεπτομερή διάγνωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση και αναθεώρηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, αλλά και την στοχοθεσία που θα τεθεί στις διοικήσεις τους για τη μείωση των επισφαλών επιχειρηματικών δανείων. Στην πράξη δηλαδή, άμεσα θα εγκαινιαστούν οι αυστηροί έλεγχοι στην εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών αναφορικά με τους χειρισμούς στα “κόκκινα” δάνεια, καθώς επίσης η συνεχής “αστυνόμευση” του τρόπου λειτουργίας και των επιδόσεων της εσωτερικής “bad bank” της κάθε τράπεζας. Προφανής στόχος είναι να καθιερωθεί μία κουλτούρα πληρωμών, επιτρέποντας στις εποπτεύουσες αρχές να παρεμβαίνουν ακόμη και στη σχέση τράπεζας – πελάτη ώστε να αποτρέπεται και η τελευταία “χαραμάδα” χαριστικών δανειοδοτήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, το ΤΧΣ πρόκειται να παρουσιάσει δέκα επιμέρους δείκτες με τους οποίους θα “παρακολουθεί” εφεξής τόσο τις νέες χορηγήσεις των τραπεζών, όσο και την πορεία των φακέλων καθυστερούμενων δανείων, την πορεία της εισπραξιμότητάς τους και τα κόστη τους για τις τράπεζες. Εφόσον οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιαστούν στις τράπεζες, αυτές θα παρακολουθούνται για τις επιδόσεις τους τουλάχιστον σε μηνιαία βάση από το ΤΧΣ.

Η συνεχής παρακολούθηση των δανειοδοτήσεων των τραπεζών από το ΤΧΣ και τις εποπτικές αρχές ευρύτερα θα βασιστεί και στη μελέτη που έχει εκπονήσει η Black Rock για λογαριασμό της ΤτΕ. Η μελέτη είναι τόσο λεπτομερής ώστε πέραν της γενικής εικόνας των καθυστερούμενων δανείων ανά κατηγορία και ανά τράπεζα, κατηγοριοποιεί τα “κόκκινα” δάνεια ακόμη και σε επίπεδο ημερών καθυστέρησης. Παράλληλα, η κατηγοριοποίηση αυτή μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια συνοδεύεται από συγκριτικά στοιχεία για τις τράπεζες προκειμένου να υπάρχει ακριβέστατη εικόνα για τις αδυναμίες της κάθε τράπεζας και τους στόχους επιδόσεων που θα της τεθούν.[:]