Νέος κύκλος χρηματοδότησης με €5.000 για δημιουργία e-shop

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ πριμοδοτεί τη δικτύωση εταιριών και ερευνητικών κέντρων
9 Ιουλίου, 2021
Επιπλέον πόροι 50 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ για ιδιωτικές επενδύσεις Leader σε όλη τη χώρα
9 Ιουλίου, 2021
Δείτε τα όλα

Νέος κύκλος χρηματοδότησης με €5.000 για δημιουργία e-shop

09/07/2021

Στα 8 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος, έως 5.000 ευρώ το ύψος της επιχορήγησης για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος. Παροχή συμβουλευτικής για την ορθή υποβολή της αίτησης.

Από 9 Ιουλίου 2021 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό», η οποία αφορά στην επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος (e-shop).

Η νέα πρόσκληση έρχεται σε συνέχεια του πρώτου κύκλου της δράσης, κατά τον οποίο κατατέθηκαν 11.504 αιτήσεις και έχουν ήδη εγκριθεί οι 7.162, με συνολική δημόσια δαπάνη 33,6 εκατ. ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 29η Σεπτεμβρίου 2021 και η πρόσκληση απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στον πρώτο κύκλο της δράσης.

Στόχος είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19), ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και διασφαλίζοντας τη συνέχεια της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Ο προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ και επιδοτούνται δαπάνες έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, επιδοτούνται άυλες δαπάνες μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμισή του.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Για τη χρηματοδότηση από την εν λόγω δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Επισημαίνεται ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας OPENSHOPS.GR (www.openshops.gr), προσφέρει στους δικαιούχους της δράσης «e-λιανικό» δωρεάν:

  • γενική ενημέρωση σχετικά με τη δράση
  • υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση
  • συμβουλευτική και υποστήριξη για διοικητικά/τυπικά ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης e-λιανικό, καθώς και σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό, υλοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία του e-shop τους.

Μέσω ειδικού εργαλείου, το οποίο θα αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του www.openshops.gr, οι δικαιούχοι της δράσης, από σήμερα Παρασκευή, θα μπορούν να διεξάγουν ενδεικτικό έλεγχο συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού τους καταστήματος (e-shop) με τις προτεινόμενες προδιαγραφές και συστάσεις.

Πηγή: Euro2day.gr